Livsmedel >> Redlighet >> Artbestämning

Artbestämning

Sidebar Image

Varför ska man analysera? /Nyttan?

Märkningsuppgifter finns på livsmedelsförpackningar för att ge information och kunskap till konsumenten. Konsumenten ska inte bli vilseledd utan kunna ta till sig informationen och därigenom göra ett medvetet val vid köptillfället.

Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att en livsmedelsförpackning är korrekt märkt och att livsmedlen inte innehåller några otillåtna tillsatser samt att produkten motsvarar märkningen.

Artbestämningsanalyser möjliggör att verifikation av produkten motsvarar märkningen.

Lagar och förordningar och gränsvärden

Sedan 2011 finns det en ny förordning om märkning av livsmedel – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins tillhandahåller analyser för art- och djurslagsbestämningar med både DNA (PCR) och med proteinbestämningsanalyser (ELISA).

Eurofins DNA-baserade artbestämningsanalyser av kött är ackrediterade, semi-kvantitativa metoder baserad på Realtids PCR och DNA-sekvensering. Kombinationen av två oberoende DNA-metoder tillsammans med lång erfarenhet inom analysområdet, tillåter Eurofins att tillförlitligt bestämma kontaminering av främmande DNA i halter <1% (i förhållande till DNA-mängden).

DNA-analyser är tillämpliga på många olika matriser inkluderat råa, bearbetade och värmebehandlade produkter. Eurofins analyserar regelbundet för bland annat: Nötkött, fläsk, get, får, häst, kalkon och kyckling. Vi kan nu också erbjuda analyser för anka, gås, vattenbuffel och Halalkött av häst, åsna och fläsk.

Vi har även metoder lämpliga för högförädlade produkter där DNA-kvaliteten i köttet kan vara starkt påverkad.

Utöver metoder för artbestämning av kött kan vi även erbjuda artidentifiering av fisk, skaldjur, växter, honung och ris.

Eurofins ELISA-metodik finns tillgänglig för bestämning av bl a nöt, gris, får och kyckling. Metoden kan tillämpas på både råa, bearbetade och värmebehandlade produkter.

Läs mer

Artbestämning screening växter

Artbestämning screening kött och fisk

Meat Testing

Fish Species Determination and Fish Safety Testing

DNAnimal - Eng

DNAnimal Poultry (Fjäderfä) - Eng

DNAnimal Water Buffalo - Eng