Eurofins Sverige >> Om oss >> Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Sidebar Image

Eurofins arbetar inom kretsloppets alla delar (t.ex. lantbruk, livsmedel, dricksvatten ,avfall, inom- och utomhusmiljö)

Vår analysverksamhet ger kunderna möjlighet att fatta beslut som bidrar på ett positivt sätt till miljö, hälsa och säkerhet och ett hållbart samhälle.

Att säkra och kontrollera kvaliteten i analysresultaten, ge bra service till våra kunder och att göra detta med minimal miljöpåverkan är en viktig del i hela verksamheten vid Eurofins.

Inom Eurofins använder vi alltid en och samma beslutsregel och den innebär att vi inte  tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden (om inget annat anges i den standard som bedömningen sker mot).

Eurofins Environments och Eurofins Food & Feed samtliga laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS-EN ISO 9001(kvalitet) och SS-EN ISO 14001 (miljö).

Ackrediteringen omfattar i stort sett alla de olika analysmetoder som utförs och ger kunderna en garanti för att resultaten är kvalitetsäkrade.

Ackreditering och certifiering av kvalitetssystemen innebär att det för samtliga analyser finns löpande kvalitetssäkringsrutiner såsom analys av kontrollprover, deltagande i provningsjämförelser, användning av certifierat referensmaterial samt att en noggrann validering gjorts innan analysmetoden sätts i produktion.

Ackreditering och certifiering innebär också att personalen har relevant utbildning, att det finns behörighetskrav för att få utföra analyserna samt att det finns krav och rutiner för underhåll av instrument ,system för att hantera såväl klagomål från kunder som interna avvikelser och för att använda dessa i arbetet med ständiga förbättringar.

Vissa delar av den ackrediterade verksamheten har sedan några år tillbaka s.k. flexibelt omfång .Detta innebär att laboratorierna bedöms ha tillräcklig kunskap och kompetens att själva genomföra valideringar och ackreditera nya metoder t.ex genom att förändra mätområden, införa nya analyter/parametrar och/eller provtyper.

Swedac har avtal på europeisk och internationell nivå (EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA) vilket innebär att vår ackreditering är gällande i de andra länder som ingår i avtalen och att de andra ländernas ackreditering på motsvarande sätt är gällande i Sverige.

Certifieringen inom miljöområdet innebär att Eurofins aktivt arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan , har kontroll över gällande lagar och förordningar och regelbundet följer upp vår miljöprestanda.

Ackrediteringens omfattning finns i på Swedacs hemsida

Länkar till Swedacs hemsida Loggor

Lidköping Environment 1125  
Uppsala Environment Pegasuslab 2085
Lidköping Water 10300
Lidköping Food & Feed 1977  
Jönköping Food & Feed 1977
Jönköping Milk 1648
Kristianstad Food & Feed 1977
Kristianstad Agro
1912

Lidköping Biofuel & Energy

Luleå Radon

1820

10243

    


Där flexibelt omfång av ackrediteringen finns kan förändringar ha skett av ackrediteringens omfattning sedan Swedac beslutet utfärdades.

Kontakt

Kvalitets- och miljöchef
Anna Hasselberg
010-490 8303
annahasselberg@eurofins.se