Beställ online & material >> Beställ - Mjölk och Mjölkproduktion >> Dräktighetsanalys - PAG

Dräktighetsanalys - PAG - ett komplement till diagnostiska metoder

Sidebar Image

Redan efter 28 dagar kan PAG-analysen kontrollera mjölken om korna blivit dräktiga. Analysen är ett komplement till de diagnostiska metoder som för närvarande utförs. Du som dikoproducent kan optimera drift och reproduktionseffektivitet med hjälp av mjölkproverna. Är din besättning knuten till Gård & Djurhälsan tillhandahålls tjänsten av Eurofins Milk Testing.

Beställning av provtagnings-kit

Gör din beställning till oss på Eurofins.

  • Vi skickar ut servicekit med följesedlar för provuttag.
  • Ta ut proverna enligt medskickad vägledning.
  • Skicka in service-kiten till Eurofins. De är märkta med Eurofins adress samt porto.
  • Efter att vi mottagit kiten registreras proverna och analyseras.
  • Provresultaten skickas direkt både till beställaren och till Gård & Djurhälsan.
  • Normal svarstid är 2-3 arbetsdagar från det att provet ankommit till Eurofins.
  • Faktura för tjänsten skickas ut från Gård & Djurhälsan.
  • Följesedel levereras tillsammans med provtagnings-kitet, vid behov kan extra följesedel skrivas ut, se knappen till höger.