Eurofins Sverige >> Tjänster >> Miljö och Vatten

Miljö och Vatten

Din helhetsleverantör av miljöanalyser

En bra miljö är en förutsättning för god hälsa och hög livskvalitet.  Eurofins Environment Testing Sweden  AB bidrar till detta genom att erbjuda marknadsledande analyser på alla typer av vatten, från renaste dialysvatten till smutsigt avloppsvatten och på fasta prov som jord, sediment, slam, biota, avfall och byggmaterial.