Tjänster >> Livsmedel >> Redlighet

Redlighet

Sidebar Image

Eurofins erbjuder ett stort och växande urval av främst kemiska analyser, inom området redlighet. Dessa analyser omfattar exempelvis artbestämning via DNA-sekvensering, kontroll av ursprungsmärkning via Isotopprofilering och kontroller av sammansättning.

Fusk med livsmedel är inget nytt fenomen. Först att dokumentera och debattera redlighetsaspekter i livsmedelsframställningen var den tyske kemisten Friedrich Accum som 1820 kom ut med en bok i ämnet. I dagens mediasamhälle, såväl journalistisk media som social media, sprider sig nyheter om fusk med livsmedel med blixtens hastighet. Konsumenternas förtroende för dagligvaruhandel och livsmedelsproducenter påverkas negativt, och varumärken vars värden byggts upp under långa perioder kan raseras på en eftermiddag.

I efterdyningarna av hästköttsskandalen 2013 initierades ett arbete på EU nivå med att utreda och sammanställa en lägesrapport kring fusket i livsmedelsindustrin. Rapporten heter Betänkande om livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (2013/2091(INI)).

I rapporten hänvisar man till Europol som meddelar en ökande trend i livsmedelsfusket, och inte minst allvarligt hur organiserad brottslighet identifierat livsmedelsbranschen som en bransch med goda möjligheter till förtjänster med små sanktionsrisker och låga straffvärden.

Rapporten beskriver de tio mest fuskdrabbade produkterna som:

Respektive områden som fuskas med ändras löpande. Draft Report tio i topp lista citerar en källa daterad före Hästköttskandalen. Det är fullt möjligt att köttråvara och processade köttprodukter i dagsläget kommit upp på topplistan.

Eurofins har ett unikt brett utbud av analyser för redlighetskontroller. Vi har goda möjligheter att erbjuda dig hjälp med att etablera ett kontrollprogram av redlighetskaraktär, såväl inom Artbestämning/Äkthet, Ursprungskontroller eller Sammansättningskontroll. Detta gäller självfallet inte enbart produkter på tio i topp listan.

Behöver du ytterligare information kontakta oss direkt.

Läs mer

Artikel från Dagens Industri - Tuffare tag mot kostsamt matfusk

Artikel från Svenska Dagbladet om de tio mest drabbade fuskområdena

Artikel från Dagens Industri - Vill bygga förtroende i livsmedelsbranschen