Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Pesticider (Bekämpningsmedel)

Pesticider (Bekämpningsmedel)

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Bekämpningsmedel (pesticider) används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, ogräs och mögel. Rester av dessa bekämpningsmedel kan finnas kvar i livsmedel som behandlats eller kommit i kontakt med bekämpningsmedel under odling, lagring eller transport. För exempelvis frukt, grönsaker och spannmål kan detta gälla.

Det kan också finnas rester av bekämpningsmedel i livsmedel som kött, mjölk och ägg. Detta för att en del växter som används som djurfoder behandlas ibland med växtskyddsmedel och en del djur och djurstallar behandlas med bekämpningsmedel.

Yt- och grundvatten kan också innehålla rester av bekämpningsmedel, men det är i mycket låga halter.

Lagar och förordningar och gränsvärden

Inom EU finns gränsvärden och dessa sätts gemensamt av alla EU:s medlemsländer, dessa gränsvärden gäller även för importerade livsmedel utanför EU.

Vad kan Eurofins erbjuda?

I Sverige har vi en djup kunskap och en mångårig erfarenhet inom området, vi har även ett unikt samarbete med Svenska Livsmedelsverket där vi analyserar det provuttag/stickprov som görs på svensk och importerad frukt, grönsaker och spannmål enligt Svenska Livsmedelsverkets kontrollprogram.

Vi erbjuder multimetoder för frukt och grönt, för barnmat, för cerealier, för animaliska livsmedel, i spannmål och spannmålsprodukter även för kaffe och te. Vissa av dessa metoder innehåller över 400 ämnen. Vi erbjuder även enskilda analyser av exempelvis dithianon i frukt, grönsaker och cerealier, paraquat i grönsaksprodukter, desinfektionsmedlen DDAC/BAC i livsmedel, glyfosat/ampa i spannmål, öl och vin etc.

Ett annat av våra specialområden inom bekämpningsmedel är tobak och nikotin.

Vi skräddarsyr gärna efter dina behov, för mer information om hur vi kan hjälpa dig vänligen kontakta din säljare.

Läs mer:
Livsmedelsverket - Bekämpningsmedel