Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Tillsatser i mat

Tillsatser i mat

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Det finns två typer av livsmedelstillsatser - berikningsmedel och teknologiska tillsatser. Syftet med tillsatser är att förbättra produkten. Endera med hänsyn till att förbättra dess näringsinnehåll eller för att förändra dess egenskaper såsom hållbarhet, konsistens, smak eller färg. Tillsatser förekommer i allt från bageriprodukter, drycker, frukt och grönt, konfektyr, glass, oljor och fetter, till olika sorters kryddor.

Alla tillsatser i livsmedel måste deklareras på ingrediensförteckningen. De tillsatser som blivit godkända har alla fått ett E-nummer, för att läsa mer om detta se nedan.

Lagar och förordningar

Sedan 2011 finns det en ny förordning om märkning av livsmedel – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Informationsförordningen är i stort sett en sammanslagning av EU-direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Det ingår också regler om märkning av vissa livsmedel.

De allmänna märkningsreglerna ska börja tillämpas från och med den 13 december 2014. Delen som handlar om näringsdeklaration blir obligatorisk från och med den 13 december 2016.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan utföra analyser av en rad olika tillsatser, både önskade och oönskade ämnen. Kontakta oss för mer information om hur vi kan tillgodose just dina behov.

Läs mer
Livsmedelsverket - Tillsatser i mat
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (1333/2008)
Europaparlamentets och rådets förordning (1169/2011)