Beställ online & material >> Beställ - Växtodling >> Växa Helhetskoncept

Växa Helhetskoncept

Sidebar Image

Lilla paketet Stora paketet
  • 2 st Foderprov med 10 mineraler
  • 1 st Foderprov med 14 mineraler och Ensilage Manager
  • 1 st Stallgödselanalys
  • 5 st Jord2M pH, Lättlöslig Fosfor (P-AL), Kalium (K-AL), Magnesium (Mg-AL) och Kalcium (Ca-AL) + Förråd Fosfor (P-HCI), Kalium (K-HCI) och Koppar (Cu-HCI) + Mullhalt och Kalkbehovsberäkning
  • 3 st Foderprov med 10 mineraler
  • 2 st Foderprov med 14 mineraler och Ensilage Manager
  • 2 st Stallgödselanalys
  • 10 st Jord2M pH, Lättlöslig Fosfor (P-AL), Kalium (K-AL), Magnesium (Mg-AL) och Kalcium (Ca-AL) + Förråd Fosfor (P-HCI), Kalium (K-HCI) och Koppar (Cu-HCI) + Mullhalt och Kalkbehovsberäkning