Livsmedel >> Redlighet >> GMO

GMO-analyser

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

I ett försök att förbättra råvaror och livsmedel har man under en lång tid förändrat växternas arvsmassa, detta genom olika korsnings- och förädlingsmetoder. Man använder sig då av gentekniken för att tillföra växterna egenskaper som traditionell förädling inte kan. Genteknik är en omdiskuterad teknik och inom EU ställs hårda krav på märkning så att man som konsument ska veta om produkten innehåller eller framställs av genmodifierade organismer (GMO).

Produkter som innehåller eller framställs av mer än 0,9% EU-godkänd GMO måste märkas. GMO grödor som inte är tillåtna på den europeiska marknaden får inte förekomma oavsett halt. Det är bl. a relevant att kontrollera råvaror och ingredienser från soja, majs, raps och bomull.

Lagar och förordningar

EU har världens hårdaste lagstiftning kring genmodifierade organismer (GMO) och livsmedelsäkershetsmyndigheten Efsa måste godkänna och göra en riskbedömning av ett livsmedel innan det släpps på den europeiska marknaden.

Dessutom bedömer Jordbruksverket varje genetiskt modifierad växt ur miljösynpunkt innan den godkänns.

Vad kan Eurofins erbjuda?

Eurofins erbjuder både generella screeningmetoder avsedda för respektive gröda och ett gediget sortiment av specifika analyser för att kontrollera vilken genmodifiering det rör sig om. Vi följer kontinuerligt vilka förändringar som sker på utveckling av nya GMO varianter och systematiskt uppdaterar vi vårt analysutbud utefter detta.

För mer information vänligen kontakta oss.

Läs mer:
Livsmedelsverket - Genmodifierad mat - GMO
Q&A on the regulation of GMOS in the EU
European Food Safety Authority