Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Mikrobiologi livsmedel - sjukdomsframkallande mikroorganismer

Mikrobiologi livsmedel - sjukdomsframkallande mikroorganismer

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Överallt i vår omgivning och produkter finns bakterier och virus och vissa av dessa finns naturligt i våra livsmedelsprodukter. Vissa bakterier bildar sporer som är värmetåliga, sporerna överlever även om livsmedlet kokas. En del bakterier överlever i kalla miljöer.

Bakterier och virus har alla olika egenskaper, en del är nyttiga och förbättrar livsmedlets smak, konsistens och hållbarhet. En del försämrar livsmedlets hållbarhet, men man blir inte sjuk av dem, och en del är sjukdomsframkallande. Det finns även bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, dessa kallas antibiotikaresistenta bakterier.

Utbrottsanalyser, offentlig kontroll livsmedel

För mer utförligt analysutbud, se sida 2 på följesedel.

Har du frågor om analysutbud, vänligen kontakta Teknisk support mikrobiologi. Tel: 010- 490 8352, e-post: mikro.asm@eurofins.se

Har du frågor om transporter, provmaterial och provtagning, vänligen kontakta vår kundsupport. Tel: 010- 490 8310, e-post: info.livsmedel@eurofins.se

Här kan du ladda ner provtagningsinstruktion.

Livsmedelsverkets kontrollprojekt "Blodiga Burgare" 2018

Under 2018 kommer Livsmedelsverket tillsammans med intresserade kommuner att genomföra ett kontrollprojekt om mikrobiologiska risker med ej genomstekta hamburgare.

Lagar och förordningar och gränsvärden

På livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, finns en förteckning över de lagar och förordningar som gäller för hela livsmedelsområdet.

Sedan 2014 finns nya Kontrollhandböcker gällande mikrobiologisk provtagning, i nedanstående delar finns även information kring gränsvärden:

  • Provtagning del 2 - Förordning 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
  • Provtagning del 3 - Biologiska faror och indikatororganismer
  • Provtagning del 4 - Mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprover
  • Provtagning del 6 - Provtagning för kontroll av salmonella
  • Listeria - kontrollhandbok

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins erbjuder ett komplett analyssortiment av sjukdomsframkallande mikroorganismer, så kallade patogener, för din omgivning eller på din produkt. På dessa har vi olika detektionsgränser, olika spädningar.

Vi utför analyser på olika produktgrupper så som råvaror, råa eller kylda/frusna produkter, delvis värmebehandlade och helt värmebehandlade produkter, sammansatta och färdiglagade produkter, beredningar, torra livsmedel etc.

Vid behov kan vi även erbjuda konsultation kring er provtagningsplan samt branschspecifika utbildningar i mikrobiologi.

För några av de sjukdomsframkallande bakterierna finns både standardmetoder och godkända snabbmetoder, där svaren lämnas ut redan efter 1-2 dygn efter det att provet anlänt till laboratoriet.

Vi erbjuder även mikrobiologiska analyser av foder.

Produktblad:

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - fisk och skaldjur

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - kött och chark

Har ni en tillräcklig omfattning på ert egenkontrollprogram - bageri och konfektyr

Läs mer

Från Livsmedelsverkets hemsida - sjukdomsframkallande bakterier och virus 

Från Livsmedelsverkets hemsida - matförgiftningar