Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Dioxiner

Dioxiner

Sidebar Image

 

Varför analysera?

Dioxiner bildas som förorening vid förbränningsprocesser och som biprodukt vid kemiska processer. Dioxiner är mycket svåra att bryta ner och anrikas uppåt i näringskedjan. De är giftiga i låga doser. Vi får främst i oss dioxiner via den mat vi äter och dioxiner och PCB är fettlösliga så de förekommer framförallt i feta animaliska produkter så som fisk, kött och mejeriprodukter.

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzodioxiner (PCDD) och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF) i livsmedel, djur och människor så är det 17 olika toxiska PCDD- och PCDF-kongener (varianter) som brukar analyseras.

PCB är en förkortning av polyklorerade bifenyler, vissa PCB-kongener (varianter) är dioxinlika, det vill säga att deras strukturer liknar dioxinernas strukturer.

Lagar, förordningar och gränsvärden

Inom EU finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som livsmedel får innehålla.

Sverige har ett undantag från dessa gränsvärden när det gäller fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern. Undantaget innebär att fisken får säljas inom landet men inte exporteras.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins erbjuder bland annat analyser av de 17 vanligaste dioxinerna och furanerna i livsmedel, vi erbjuder analyser av flera olika PCB samt dioxinliknande PCB-kongener (varianter). För mer information vänligen kontakta oss.

Läs mer
Livsmedelsverket - Dioxiner och PCB
Kommissionens förordning - vad gäller gränsvärden för dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB i livsmedel
Rapport till Kommissionen med anledning av Sveriges undantag från gränsvärden för dioxiner, dioxinlika PCB samt icke dioxinlika PCB i fisk från Östersjöområdet