Livsmedel >> Redlighet >> Ekologiska produkter

Ekologiska produkter

Sidebar Image

Varför ska man analysera? /Nyttan?

Konsumenternas intresse och efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel i dagligvaruhandeln växer kraftigt. Då omställning till ekologisk produktion av livsmedel kräver sin tid, finns uppenbara risker att efterfrågan vida överstiger utbudet, något som i sin tur ökar sannolikheten för framkomsten av falska ekologiska produkter.

Importörer av ekologiska produkter såväl som dagligvaruhandel och grossister bör överväga att sätta upp kontrollprogram bestående av pesticidanalyser ur ett redlighetsperspektiv.

Gränsvärden

Ekologiska produkter skall inte innehålla spår av bekämpningsmedel.

Vad kan Eurofins erbjuda?

I Sverige har vi en djup kunskap och en mångårig erfarenhet inom området, vi har även ett unikt samarbete med Svenska Livsmedelsverket där vi analyserar det provuttag/stickprov som görs på svensk och importerad frukt, grönsaker och spannmål enligt Svenska Livsmedelsverkets kontrollprogram.

Vi erbjuder multimetoder för frukt och grönt, för barnmat, för cerealier, för animaliska livsmedel, i spannmål och spannmålsprodukter även för kaffe och te. Vissa av dessa metoder innehåller över 400 ämnen. Vi erbjuder även enskilda analyser av exempelvis dithianon i frukt, grönsaker och cerealier, paraquat i grönsaksprodukter, desinfektionsmedlen DDAC/BAC i livsmedel, glyfosat/ampa i spannmål, öl och vin etc.

Kontakta oss gärna för en dialog kring hur vi på Eurofins kan hjälpa dig med översyn av ert ekologiska sortiment. Vi skräddarsyr gärna efter dina behov, för mer information om hur vi kan hjälpa dig vänligen kontakta din säljare.

Läs mer:
Livsmedelsverket - Bekämpningsmedel
Livsmedelsverket - Bekämpningsmedel fördjupning