Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Allergener

Allergena födoämnen

Sidebar Image

Allergena födoämnen märkningskrav

Allergener

Allergener är naturliga ämnen, proteiner, som den som är allergisk kan reagera mot. Vid allergi kan mycket små mängder av ett protein (livsmedel) ge allvarliga reaktioner. Symtomen kan vara mer eller mindre allvarliga. Från klåda i mun och ögon, snuva, hosta, kräkning och ont i magen till astma, blodtrycksfall och allmänpåverkan. Detta kan leda till chocktillstånd och i enstaka fall har dödsfall inträffat.

Lagar och förordningar och gränsvärden

Livsmedel som innehåller allergena födoämnen måste märkas enligt lagstiftning EU's förordning 1169/2011. Det finns en specificerad lista över vilka födoämnen som måste anges, bl.a. spannmål (gluten), kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, soja, mjölk, div. nötter, selleri, senap, lupin, blötdjur och sesam. Även spårmängder måste märkas oavsett mängd, så för att säkert veta om ett ämne finns eller ej i produkten kan en analys av proteinet vara lämplig.

Sedan några år tillbaka upphörde det tillfälliga undantaget om märkning av allergener i vin. Vid tillverkning av vin kan mjölk och mjölkprodukter, ägg och äggprodukter användas som klarningsmedel. Om dessa allergener finns kvar i den färdiga produkten måste de märkas.

Produkter som märks "glutenfri" eller "mycket låg glutenhalt" har särskilda gränsvärden. Produkter märkta som "glutenfria", där får glutenhalten inte överstiga 20 mg gluten/kg. Produkter märkta som "mycket låg glutenhalt", där får glutenhalten inte överstiga 100 mg/kg. Reglerna finns i förordningen (EU) nr 828/2014 (gäller från 20 juli 2016). 

Vad kan Eurofins Erbjuda

Eurofins erbjuder allergenanalyser med ELISA och PCR teknik. Med ELISA tekniken bestämmer man förekomsten av ett eller flera proteiner och med PCR teknik närvaro av unika DNA-sekvenser. Man rekommenderar allmänt ELISA metoder men med PCR kan man screena förekomst av många allergena födoämnen samtidigt, såsom screening av nötter. De vanligaste matriserna vi analyserar är ägg, mjölk, gluten, nötter och ärtväxter.

I tillägg till vårt standardutbud av ELISA och PCR metoder kan vi även erbjuda detektion av allergener i en multiscreeningmetod med LC-MS/MS. Upp till sju allergener kan detekteras simultant. LC-MS/MS-metoden detekterar mjölk, ägg, soja, jordnöt och nötter (hasselnöt, mandel och valnöt). Skillnaden mellan de traditionella immunologiska ELISA metoderna är att ELISA är framtaget för att detektera så små mängder av ett protein i en produkt som möjligt, så att de kan få kallas "fria från". LC-MS/MS screeningmetoden är ett komplement till de traditionella metoderna ELISA och PCR och är framtaget för att du som kund ska få ett snabbt svar om det finns närvaro av ett protein. Däremot kan screeningmetoden inte detektera ner till samma låga detektionsgränser som ELISA och PCR.

För att kontrollera frånvaron av allergener i sin produktion erbjuder vi svabbtester med ELISA eller PCR metoder.

Utöver analys av allergena proteiner erbjuder vi även analys av låglaktos (<0,04 g/100g) och laktosfritt (<0,01 g/100g) med hjälp av HPLC metodik. Laktosfria produkter faller under den Livsmedelsförordningen (EU) nr 1169/2011, den så kallade Informationsförordningen (Gäller från 20 juli 2016).

För mer information vänligen kontakta oss

Produktblad:

Allergena födoämnen
Svabb rengöringstest allergena födoämnen
Allergener - Multiscreening

Läs mer

Livsmedelsverket - Allergener

Europaparlamentets och rådets förordning (1169/2011)