Eurofins Sverige >> Tjänster >> Livsmedel

Livsmedelsanalyser

Sidebar Image

Livsmedel

Eurofins erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska analyser, samt kontroll och rådgivning riktat mot livsmedelsindustri och mejeri

Livsmedel blir mer och mer komplexa och bearbetade. Globalisering, modifiering och design av funktionella livsmedel ställer större krav på dokumentation och kvalitetssäkring. I tillägg till denna komplexitet ser vi hur fusket med våra livsmedel tilltar och uppmärksammas allt mer. Fusket med våra livsmedel har bland annat uppmärksammats inom EU och slutsatser och rekommendationer publicerats i form av ett betänkande.

Eurofins spelar en aktiv roll i utveckling av nya metoder, analyser och tjänster så att svenska livsmedelsproducenter och svensk dagligvaruhandel kan leva upp till konsumenternas förväntningar på korrekt information och dokumentation, och därmed upprätthålla och stärka förtroendet för livsmedelsaktörerna och produkterna.

Vårt erbjudande inom livsmedel kan grovt delas in i tre områden, beroende på syftet med analysen. Dessa tre områden är; LivsmedelssäkerhetLivsmedelskvalitet och Redlighet.

Strukturen på vår hemsida avseende Livsmedelsanalyser följer denna uppdelning.

Behöver du ytterligare information vänligen kontakta oss.