Tjänster >> Livsmedel >> Livsmedelskvalitet

Livsmedelskvalitet

Sidebar Image

Eurofins erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska analyser för att kontrollera och säkerställa kvaliteten i våra livsmedel.

Livsmedelskvalitet är ett stort och komplicerat begrepp. Detta begrepp hanterar såväl objektiva mätbara egenskaper som subjektiva bedömningar. Inom ramen för vår verksamhet är näringsvärdesanalyser och mikrobiologiska analyser de vanligaste förekommande.

Näringsvärdesanalyser visar livsmedlets innehåll av energi och näringsämnen, exempelvis fett, protein och kolhydrater.

Mikrobiologiska analyser inom livsmedelskvalitetsbegreppet hanterar indikatorbakterier, snarare än sjukdomsalstrande patogena bakterier. Dessa bakterier indikerar dels hur livsmedlet förvarats eller hanterats, och dels påverkar de livsmedlets lukt, smak och hållbarhet.

Behöver du ytterligare information kontakta oss direkt.