Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Akrylamid

Akrylamid

Sidebar Image

 

Varför ska man analysera?

Akrylamid bildas vid kraftig upphettning, genom ugnsbakning, fritering och rostning, av stärkelserika livsmedel så som potatischips, pommes frites, kaffe, bröd, frukostflingor med mera. Akrylamid är klassat som ett cancerframkallande ämne. Den 11 april i år trädde ny EU-lagstiftning om att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel i kraft.

 

Gränsvärden och lagar

EU-förordning 2017/2158 om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel innehåller åtgärdsnivåer för olika typer av livsmedel. I dricksvatten är gränsvärdet 0,1 mikrogram akrylamid per liter. När den nya förordningen börjar gälla kommer livsmedelsföretag att få en åtgärdsnivå att förhålla sig till. Företag vars livsmedel överstiger åtgärdsnivån för akrylamid måste arbeta aktivt för att minska mängden av ämnet i sina produkter.

 

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan erbjuda analyser av akrylamid. För att få mer information vänligen kontakta oss.

 

Läs mer

Livsmedelsverket - Akrylamid