Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Akrylamid

Akrylamid

Sidebar Image

 

Varför ska man analysera?

Akrylamid bildas vid kraftig upphettning, genom ugnsbakning, fritering och rostning, av stärkelserika livsmedel så som potatischips, pommes frites, kaffe, bröd, frukostflingor etc. Akrylamid är klassat som ett cancerframkallande ämne. Den 19 juli 2017 röstade EU-länderans företrädare ja till ett förslag från kommissionen om att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel. Den nya förordningen är tänkt att träda i kraft 2018.

Gränsvärden och lagar

I dagsläget finns inga gränsvärden för akrylamid i mat, i dricksvatten är gränsvärdet 0,1 mikrogram per liter. När den nya förordningen börjar gälla kommer livsmedelsföretag att få en åtgärdsnivå att förhålla sig till. Företag vars livsmedel överstiger åtgärdsnivån för akrylamid måste arbeta aktivt för att minska mängden av ämnet i sina produkter.


Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan erbjuda analyser av akrylamid. För att få mer information vänligen kontakta oss.

Läs mer

Livsmedelsverket - Akrylamid