Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Akrylamid

Akrylamid

Sidebar Image

 

Varför ska man analysera?

Akrylamid bildas vid kraftig upphettning, genom ugnsbakning, fritering och rostning, av stärkelserika livsmedel så som potatischips, pommes frites, kaffe, bröd, frukostflingor etc. Akrylamid är klassat som ett cancerframkallande ämne.

Gränsvärden och lagar

I dagsläget finns inga gränsvärden för akrylamid i mat, i dricksvatten är gränsvärdet 0,1 mikrogram per liter.


Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan erbjuda analyser av akrylamid. För att få mer information vänligen kontakta oss.

Läs mer

Livsmedelsverket - Akrylamid