Livsmedel >> Livsmedelssäkerhet >> Läkemedelsrester

Läkemedelsrester

Sidebar Image

Varför ska man analysera?

Livsmedel från djur som vid något tillfälle behandlats med läkemedel kan innehålla rester av aktiva substanser. Exempel på substansgrupper som används till livsmedelsproducerande djur som kan behöva kontrolleras är antibiotika, koccidiostatika och förbjudna substanser som används emot infektioner, medel mot parasiter, hormoner, antiinflammatoriska medel, bedövningsmedel och vaccin.

Antibiotika är den grupp av läkemedel som används mest till livsmedelsproducerande djur, det används för att behandla infektionssjukdomar i exempelvis juver, njurar och livmoder. Som livsmedelsproducerande djur räknas huvudsakligen nöt, svin, får, get, hästdjur, ren, hjort, fisk, skaldjur, bin och fjäderfä inklusive struts. Koccidios (Koccidiostatika) är en av de vanligaste tarmsjukdomarna hos fjäderfä i såväl Sverige som övriga världen.

Risken med läkemedelsrester i våra livsmedel är att vid höga doser kan det ge samma effekt hos oss som hos djuret som blev behandlat av läkemedlet från början. Vi människor ska inte utsättas för mer än vad det ADI (Acceptabla dagliga intaget) visar och därför är det viktigt att kontrollera sina livsmedelsprodukter och utesluta att de innehåller några rester från läkemedel. ADI är den mängd som är acceptabel att få i sig varje dag under hela sin livstid utan att man riskerar sin hälsa.

Gränsvärden och lagar

Inom EU finns gränsvärden för alla läkemedelsrester, som kallas MRL (maximala restsubstansnivån), och som beskriver hur mycket läkemedel som får finnas kvar i livsmedlet utan att hälsan riskeras. Dessa gränsvärden hittas i rådets förordning 470/2009/EU och i själva listan i kommissionens förordning 37/2010/EU

Sedan 2006 inom EU är det också förbjudet att använda antibiotika och hormoner i tillväxtbefrämjande syfte till djur.
Andra läkemedelsnära substanser som används på djur är biocider (spendoppningsmedel och medel för behandling av parasiter) och fodertillsatser (ex coccidiostatika). Biocider regleras från och med 1 september 2013 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2013. Fodertillsatser godkänns gemensamt inom med Jordbruksverket som samordnare och regleras i rådets förordning 1831/2003.

Vad kan Eurofins erbjuda

Eurofins kan erbjuda både enskilda analyser av flertalet listade läkemedelsrester som olika typer av antibiotika, koccidiostatika, och andra förbjudna substanser som kloramfenikol, kloroform, nitrofuraner. Vi erbjuder också screeningar i flertalet olika matriser, så som fisk (fisk, räkor, musslor och andra skaldjur), kött (kött, fågel).

För mer information om hur vi kan hjälpa dig vänligen kontakta oss.

Läs mer
Livsmedelsverket - Läkemedelsrester