Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö >> Prislista och produktblad

Prislista och produktblad

Sidebar Image

Aktuell prislista för samtliga analyser och tjänster som Eurofins Pegasuslab erbjuder. Alla priser är exkl.moms och gäller från och med 2018-03-01 med reservation för eventuella tryckfel.

Pegasus prislista

Luftanalys

 Luftanalyser används för att indikera om det finns problem i en byggnad och var problemet kan vara lokaliserat.

ScreenAir Indoor

SCREENAIR Indoor är ett analyspaket som mäter sex parametrar på luftkvalitet, mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation samt luktande ämnen från träskyddsmedel.

Analysen ger en god helhetsbild av luften och är ämnad för att bedöma om inomhusmiljön kräver grundligare utredning. Vi rekommenderar därför SCREENAIR Indoor för löpande kontroller av inomhusmiljö i lokaler som t.ex. skolor, dagis och kontor i avsikt att tidigt spåra avvikelser. Provtagningen är enkel. De uppmätta parametrarna anges som "Normalt" eller "Avvikande" vilket ger en enkel provsvarsrapport.

Analysbeställningsblankett Screenair Indoor

Ingående parametrar Material
Mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation, luktande ämnen från träskyddsmedel Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
ScreenAir Indoor - Express 8 10 800 PLUY8
ScreenAir Indoor - Normal 15 7 600 PLUY9
Komplettingsrapport til ScreenAir Indoor

Som ett komplement till ScreenAir Indoor rapporten kan du beställa en sammanställning av förekommande ämnen samt halter för varje provpunkt i en
s k "Kompletteringsrapport".

Priset avser en (1) provpunkt

 

Prioritet Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK/prov)
Beställt i samband med ordinarie rapport Samtidigt som rapport 1 100
Beställt i efterhand 2 1 500
All Items

SCREENAIR Indoor är ett analyspaket som mäter sex parametrar på luftkvalitet, mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation samt luktande ämnen från träskyddsmedel.

Analysen ger en god helhetsbild av luften och är ämnad för att bedöma om inomhusmiljön kräver grundligare utredning. Vi rekommenderar därför SCREENAIR Indoor för löpande kontroller av inomhusmiljö i lokaler som t.ex. skolor, dagis och kontor i avsikt att tidigt spåra avvikelser. Provtagningen är enkel. De uppmätta parametrarna anges som "Normalt" eller "Avvikande" vilket ger en enkel provsvarsrapport.

Analysbeställningsblankett Screenair Indoor

Ingående parametrar Material
Mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation, luktande ämnen från träskyddsmedel Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
ScreenAir Indoor - Express 8 10 800 PLUY8
ScreenAir Indoor - Normal 15 7 600 PLUY9

Som ett komplement till ScreenAir Indoor rapporten kan du beställa en sammanställning av förekommande ämnen samt halter för varje provpunkt i en
s k "Kompletteringsrapport".

Priset avser en (1) provpunkt

 

Prioritet Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK/prov)
Beställt i samband med ordinarie rapport Samtidigt som rapport 1 100
Beställt i efterhand 2 1 500

Mikrobiell Luftanalys

Spormätning i luft - totalantal

 Med denna analys mäts den totala halten mögel- respektive bakteriepartiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - totalantal - Express 2 1 600 PLUV8
Spormätning i luft - totalantal - Normal 8 1 200 PLUV9

 Spormätning i luft

 

Spormätning i luft - odling

 Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i luften. I analysen ingår även artbestämning av  förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbetstämning mögel och bakterier Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - odling - Express 8 2 200 PLUX1
Spormätning i luft - odling- Normal 12 1 600 PLUX2

Spormätning i luft

 

Spormätning i luft – Basanalys med DNA-teknik eller mikroskopi

 

Beskrivning

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i luften. Den ger också svar på om luften innehåller indikatororganismer. Förekomst av mikrobiella partiklar i luften kan indikera en skada i byggnaden eller fel kopplade till ventilationen.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Den identifierar det totala antalet döda och levande mikroorganismer med mikroskop, samt bestämmer koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium med DNA-teknik. Även döda indikatororganismer identifieras, vilket är en fördel eftersom de mikroorganismer som hittas i torr inomhusluft ofta inte är levande.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och kan också bara artbestämma levande mikroorganismer.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Luft

 

 

Artbestämning mögel och bakterier

Luft

 

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Express

8

2 500

PLUV2

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 800

PLUV3

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Express

3

3 100

PLUZG

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 400

PLUZH

 

Spormätning i luft - utökad basanalys

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i luften. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) per kubikmeter luft. Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer i luft.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Artbetstämning bakterier och svampar Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - utökad basanalys - Express 8 2 900 PLUZ9
Spormätning i luft - utökad basanalys - Normal 12 2 200 PLUS9

Spormätning i luft

 

Endotoxin i luft eller vatten

I vissa industrimiljöer finns risk för förekomst av bakterier som producerar endotoxiner (gifter). Eventuell förekomst av endotoxiner kan mätas genom en analys av luft eller vatten. Rekommenderat luftflöde 1,5 l/min i 360 minuter. Provtagning sker på polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 500 liter (EU/m3)
Endotoxin i luft 1
Endotoxin i vatten -
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Endotoxin i luft och vatten 8 1 200 PLUUH
All Items

 Med denna analys mäts den totala halten mögel- respektive bakteriepartiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - totalantal - Express 2 1 600 PLUV8
Spormätning i luft - totalantal - Normal 8 1 200 PLUV9

 Spormätning i luft

 

 Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i luften. I analysen ingår även artbestämning av  förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbetstämning mögel och bakterier Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - odling - Express 8 2 200 PLUX1
Spormätning i luft - odling- Normal 12 1 600 PLUX2

Spormätning i luft

 

 

Beskrivning

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i luften. Den ger också svar på om luften innehåller indikatororganismer. Förekomst av mikrobiella partiklar i luften kan indikera en skada i byggnaden eller fel kopplade till ventilationen.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Den identifierar det totala antalet döda och levande mikroorganismer med mikroskop, samt bestämmer koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium med DNA-teknik. Även döda indikatororganismer identifieras, vilket är en fördel eftersom de mikroorganismer som hittas i torr inomhusluft ofta inte är levande.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och kan också bara artbestämma levande mikroorganismer.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Luft

 

 

Artbestämning mögel och bakterier

Luft

 

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Express

8

2 500

PLUV2

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 800

PLUV3

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Express

3

3 100

PLUZG

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 400

PLUZH

 

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i luften. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) per kubikmeter luft. Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer i luft.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Artbetstämning bakterier och svampar Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - utökad basanalys - Express 8 2 900 PLUZ9
Spormätning i luft - utökad basanalys - Normal 12 2 200 PLUS9

Spormätning i luft

 

I vissa industrimiljöer finns risk för förekomst av bakterier som producerar endotoxiner (gifter). Eventuell förekomst av endotoxiner kan mätas genom en analys av luft eller vatten. Rekommenderat luftflöde 1,5 l/min i 360 minuter. Provtagning sker på polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 500 liter (EU/m3)
Endotoxin i luft 1
Endotoxin i vatten -
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Endotoxin i luft och vatten 8 1 200 PLUUH

Kemisk luftanalys

VOC

Kemiska ämnen i inomhusluften emitteras från många olika material. Vid analysen identifieras flyktiga organiska ämnen i luften (VOC) och totalhalten VOC (TVOC) bestäms. Vi gör en fullständig VOC-analys och levererar även en tolkning av resultatet. Alla mätbara förekommande analyter rapporteras och halterna anges i toluenekvivalenter. VOC i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
VOC Luft
TVOC  
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
VOC Rumsluft - Express 4 5 100 PLUS2
VOC Riktad - Express 4 5 100 PLUX6
VOC Rumsluft - Normal 10 3 600 PLUS7
VOC Riktad - Normal 10 3 600 PLUX5
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
MVOC Rumsluft - Express 4 3 900 PLUS1
MVOC Riktad - Express 4 4 900 PLUX8
MVOC Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUV4
MVOC Riktad - Normal 10 3 700 PLUX7

 Kemisk luftanalys VOC

VOC fraktionerad

Analysen används vid haltbestämning av fraktionerna angivna nedan. Provet analyseras med avseende på totala VOC-halten i μg toluenekvivalenter/m3luft. Bensen beräknas i μg bensen/m3luft. Toluen beräknas i μg toluen/m3 luft. Etylbensen och xylen i %-andel av total-VOC-halten (TVOC).
Aromatiska kolväten rapporteras som >C8-C10 i procent av TVOC-halten.
Alifatiska kolväten rapporteras som alifatiska kolväten >C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16 i procent av TVOC-halten.

Ingående parametrar Material
TVOC Luft
Alifatiska Kolväten
>C5-C8
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
Luft 
Aromatiska kolväten
>C8-C10
Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
VOC fraktionerad - Express 4 4 900 PLUUT
VOC fraktionerad - Normal 10 3 600 PLUUU
MVOC

Analys av ett urval indikatorämnen för fuktpåverkan, mögel- och bakterieväxt (MVOC) samt för emissioner från plastmattor, mattlim och målarfärg. MVOC i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
Mvoc Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
MVOC Rumsluft - Express 4 3 900 PLUS1
MVOC Riktad - Express 4 4 900 PLUX8
MVOC Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUV4
MVOC Riktad - Normal 10 3 700 PLUX7

 Kemisk luftanalys MVOC

 

PAH

PAH:er är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande föreningar som återfinns i bland annat kreosot eller i högaromatiska oljor där de fungerar som mjukgörare i gummi. Analysen används även för att fånga upp förekomst av klorfenoler och kloranisoler som påvisas då tryckimpregnerat virke har utsatts för fukt. Analysen ger haltbestämning och identifiering av 31 olika ämnen. PAH i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
PAH Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH Rumsluft - Express 4 3 900 PLUX3
PAH Riktad - Express 4 4 900 PLUY1
PAH Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUX4
PAH Riktad - Normal 10 3 700 PLUX9

 Kemisk luftanalys PAH

PAH Partikulärt

För att komplettera halten PAH i gasform erbjuder vi även en analys där PAH bundet till partiklar (PAH partikulärt) kan identifieras. De två PAH- analyserna kan provtas samtidigt på två olika pumpar. Rekommenderat luftflöde är 1,5 L/min i 8 timmar Observera att rekommenderat luftflöde och provtagningstid kan variera stort beroende på frågeställningen. Provtagning sker på OVS-provtagare (300kr/st).

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 700 L (μg/m³) Instrument  Mätosäkerhet (%)
naftalen 0,0015 GC-MS 20
bifenyl 0,0015 GC-MS 20
acenaftylen 0,0008 GC-MS 20
acenaften 0,0015 GC-MS 20
dibensofuran 0,0008 GC-MS 20
9H-fluoren 0,0008 GC-MS 20
fenantren 0,0008 GC-MS 20
antracen 0,0015 GC-MS 20
fluoranten 0,0008 GC-MS 30
pyren 0,0008 GC-MS 30
benso(a)antracen 0,0008 GC-MS 30
krysen 0,0008 GC-MS 30
benso(b)fluoranten 0,0015 GC-MS 30
benso(k)fluoranten 0,0015 GC-MS 40
benso(a)pyren 0,0015 GC-MS 40
indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,0015 GC-MS 50
dibens(a,h)antracen 0,0015 GC-MS 50
benso(g,h,i)perylen 0,0015 GC-MS 40
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH partikulärt - Express 4 3 900 PLUUJ
PAH partikulärt - Normal 10 2 700 PLUUK

 

All Items

Kemiska ämnen i inomhusluften emitteras från många olika material. Vid analysen identifieras flyktiga organiska ämnen i luften (VOC) och totalhalten VOC (TVOC) bestäms. Vi gör en fullständig VOC-analys och levererar även en tolkning av resultatet. Alla mätbara förekommande analyter rapporteras och halterna anges i toluenekvivalenter. VOC i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
VOC Luft
TVOC  
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
VOC Rumsluft - Express 4 5 100 PLUS2
VOC Riktad - Express 4 5 100 PLUX6
VOC Rumsluft - Normal 10 3 600 PLUS7
VOC Riktad - Normal 10 3 600 PLUX5
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
MVOC Rumsluft - Express 4 3 900 PLUS1
MVOC Riktad - Express 4 4 900 PLUX8
MVOC Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUV4
MVOC Riktad - Normal 10 3 700 PLUX7

 Kemisk luftanalys VOC

Analysen används vid haltbestämning av fraktionerna angivna nedan. Provet analyseras med avseende på totala VOC-halten i μg toluenekvivalenter/m3luft. Bensen beräknas i μg bensen/m3luft. Toluen beräknas i μg toluen/m3 luft. Etylbensen och xylen i %-andel av total-VOC-halten (TVOC).
Aromatiska kolväten rapporteras som >C8-C10 i procent av TVOC-halten.
Alifatiska kolväten rapporteras som alifatiska kolväten >C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16 i procent av TVOC-halten.

Ingående parametrar Material
TVOC Luft
Alifatiska Kolväten
>C5-C8
>C8-C10
>C10-C12
>C12-C16
Luft 
Aromatiska kolväten
>C8-C10
Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
VOC fraktionerad - Express 4 4 900 PLUUT
VOC fraktionerad - Normal 10 3 600 PLUUU

Analys av ett urval indikatorämnen för fuktpåverkan, mögel- och bakterieväxt (MVOC) samt för emissioner från plastmattor, mattlim och målarfärg. MVOC i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
Mvoc Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
MVOC Rumsluft - Express 4 3 900 PLUS1
MVOC Riktad - Express 4 4 900 PLUX8
MVOC Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUV4
MVOC Riktad - Normal 10 3 700 PLUX7

 Kemisk luftanalys MVOC

 

PAH:er är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande föreningar som återfinns i bland annat kreosot eller i högaromatiska oljor där de fungerar som mjukgörare i gummi. Analysen används även för att fånga upp förekomst av klorfenoler och kloranisoler som påvisas då tryckimpregnerat virke har utsatts för fukt. Analysen ger haltbestämning och identifiering av 31 olika ämnen. PAH i rumsluft kan med fördel kompletteras eller följas upp med en riktad mätning mot en yta eller inuti en konstruktion för att utreda härkomsten av emissionerna.

Ingående parametrar Material
PAH Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH Rumsluft - Express 4 3 900 PLUX3
PAH Riktad - Express 4 4 900 PLUY1
PAH Rumsluft - Normal 10 2 700 PLUX4
PAH Riktad - Normal 10 3 700 PLUX9

 Kemisk luftanalys PAH

För att komplettera halten PAH i gasform erbjuder vi även en analys där PAH bundet till partiklar (PAH partikulärt) kan identifieras. De två PAH- analyserna kan provtas samtidigt på två olika pumpar. Rekommenderat luftflöde är 1,5 L/min i 8 timmar Observera att rekommenderat luftflöde och provtagningstid kan variera stort beroende på frågeställningen. Provtagning sker på OVS-provtagare (300kr/st).

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 700 L (μg/m³) Instrument  Mätosäkerhet (%)
naftalen 0,0015 GC-MS 20
bifenyl 0,0015 GC-MS 20
acenaftylen 0,0008 GC-MS 20
acenaften 0,0015 GC-MS 20
dibensofuran 0,0008 GC-MS 20
9H-fluoren 0,0008 GC-MS 20
fenantren 0,0008 GC-MS 20
antracen 0,0015 GC-MS 20
fluoranten 0,0008 GC-MS 30
pyren 0,0008 GC-MS 30
benso(a)antracen 0,0008 GC-MS 30
krysen 0,0008 GC-MS 30
benso(b)fluoranten 0,0015 GC-MS 30
benso(k)fluoranten 0,0015 GC-MS 40
benso(a)pyren 0,0015 GC-MS 40
indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,0015 GC-MS 50
dibens(a,h)antracen 0,0015 GC-MS 50
benso(g,h,i)perylen 0,0015 GC-MS 40
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH partikulärt - Express 4 3 900 PLUUJ
PAH partikulärt - Normal 10 2 700 PLUUK

 

Materialanalys

Analys på material används för att påvisa problem eller skada. 

Mikrobiell materialanalys

Proverna skall vara väl förslutna och separerade från beställningsblanketten. Detta för att undvika ev. kontaminering, men även för personalens säkerhet.

Angrepp av mögel och bakterier

Skadekontroll

Mätning av den totala mängden av levande och döda mögelsvampar och bakterier, samt bedömning om materialet kan anses mikrobiologiskt skadat eller inte. Analysen kan användas vid kontroll av en skadas utbredning eller som kvalitetskontroll efter sanering.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Skadekontroll - Express 2 1 300 PLUU6
Skadekontroll - Normal 8 1 000 PLUS8
Mikrobiologisk basanalys - med DNA-teknik eller mikroskopi

 

Beskrivning

 

 

 

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i provet. Den ger också svar på om provet innehåller indikatororganismer. Analysen kan användas vid kontroll av en skadas utbredning.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Med DNA-teknik beräknas det totala antalet levande och döda mögelsvarmpar, archeer och bakterier liksom koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium. Med denna teknik fås även döda indikatororganismer med vilket är en fördel när man undersöker gamla och torra skador.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och artbestämmer bara levande mikroorganismer. I paketet ingår inte analys av hussvamp.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Byggnadsmaterial

 

Artbestämning bakterier och mögel

Byggnadsmaterial

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Mikrobiologisk basanalys, mikroskopi - Express

8

2 400

PLUV1

Mikrobiologisk basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 700

PLUU9

Mikrobiologisk basanalys, DNA-analys - Express

3

2 970

PLUZJ

Mikrobiologisk basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 300

PLUZK

 

 

Direktmikroskopering

Analysen ger en omedelbar indikation på om det finns mikrobiell tillväxt på materialets yta. 

Ingående parametrar Material
Mögelsvamp Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Direktmikroskopering 2 1 100 PLUSG

 Direktmikroskopering

Utökad mikrobiologisk basanalys

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i materialet. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU). Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Artbestämning bakterier och mögel Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Utökad mikrobiologisk basanalys - Express 8 2 800 PLUS4
Utökad mikrobiologisk basanalys - Normal 12 2 100 PLUU7

Utökad mikrobiologisk basanalys

Odling

Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i materialet. I analysen ingår även artbestämning av förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbestämning bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Odling - Express 8 2 000 PLUV6
Odling - Normal 12 1 500 PLUV7

 Odling

Åldersbedömning av mikrobiologiska skador i material

Åldersbedömning av en skada ger en uppskattning av hur gammal skadan är i materialet. I denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i materialet. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU). Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Artbestämning bakterier och mögel Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Åldersbedömning Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Åldersbedömning av mikrobiologiska skador i material - Express 8 4 300 PLUS4PLUZ4
Åldersbedömning av mikrobiologiska skador i material - Normal 12 3 600 PLUU7PLUZ4

Utökad mikrobiologisk basanalys

All Items

Mätning av den totala mängden av levande och döda mögelsvampar och bakterier, samt bedömning om materialet kan anses mikrobiologiskt skadat eller inte. Analysen kan användas vid kontroll av en skadas utbredning eller som kvalitetskontroll efter sanering.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Skadekontroll - Express 2 1 300 PLUU6
Skadekontroll - Normal 8 1 000 PLUS8

 

Beskrivning

 

 

 

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i provet. Den ger också svar på om provet innehåller indikatororganismer. Analysen kan användas vid kontroll av en skadas utbredning.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Med DNA-teknik beräknas det totala antalet levande och döda mögelsvarmpar, archeer och bakterier liksom koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium. Med denna teknik fås även döda indikatororganismer med vilket är en fördel när man undersöker gamla och torra skador.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och artbestämmer bara levande mikroorganismer. I paketet ingår inte analys av hussvamp.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Byggnadsmaterial

 

Artbestämning bakterier och mögel

Byggnadsmaterial

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Mikrobiologisk basanalys, mikroskopi - Express

8

2 400

PLUV1

Mikrobiologisk basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 700

PLUU9

Mikrobiologisk basanalys, DNA-analys - Express

3

2 970

PLUZJ

Mikrobiologisk basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 300

PLUZK

 

 

Analysen ger en omedelbar indikation på om det finns mikrobiell tillväxt på materialets yta. 

Ingående parametrar Material
Mögelsvamp Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Direktmikroskopering 2 1 100 PLUSG

 Direktmikroskopering

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i materialet. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU). Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Artbestämning bakterier och mögel Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Utökad mikrobiologisk basanalys - Express 8 2 800 PLUS4
Utökad mikrobiologisk basanalys - Normal 12 2 100 PLUU7

Utökad mikrobiologisk basanalys

Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i materialet. I analysen ingår även artbestämning av förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbestämning bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Odling - Express 8 2 000 PLUV6
Odling - Normal 12 1 500 PLUV7

 Odling

Åldersbedömning av en skada ger en uppskattning av hur gammal skadan är i materialet. I denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i materialet. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU). Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Byggnadsmaterial
Artbestämning bakterier och mögel Byggnadsmaterial
Antal CFU Byggnadsmaterial
Åldersbedömning Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Åldersbedömning av mikrobiologiska skador i material - Express 8 4 300 PLUS4PLUZ4
Åldersbedömning av mikrobiologiska skador i material - Normal 12 3 600 PLUU7PLUZ4

Utökad mikrobiologisk basanalys

Storsvampsanalyser

Rötskadeanalys

Vid denna analys artbestäms de rötsvampar som förekommer i provet, inklusive Äkta hussvamp. Provet behöver bestå av angripet virke alternativt en fruktkropp eller mycel (svamptrådar).

Ingående parametrar Material
Artbestämning storsvamp Angripet virke/fruktkropp/mycel
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Rötskadeanalys - Express 3 2 100 PLUY4
Rötskadeanalys - Normal 8 1 600 PLUY5
Åldersbedömning av rötskador i trä

Vid denna analys artbestäms den eller de rötsvampar som förekommer i provet, inklusive Äkta hussvamp. Åldersbedömning ger en uppskattning på hur lång tid rötsvampen har angripit materialet. Provet skall bestå av angripet virke.

Ingående parametrar Material
Artbestämning storsvamp Angripet virke
Åldersbedömning storsvamp Angripet virke
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Åldersbedömning av rötskador i trä - Express 3 3 600 PLUY4PLUZ3
Åldersbedömning av rötskador i trä - Normal 8 3 100 PLUY5PLUZ3
Hussvampsanalys - med DNA-teknik

Beskrivning

 

 

 

 

Eventuellförekomst av Äkta hussvamp är helt avgörande för hur fortsatt renovering eller sanering av en fastighet skall utföras. Med denna analys ges svar om provet innehåller Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller dess nära släkting Timmergröppa (Serpula himantioides). DNA-tekniken gör att vi kan analysera enbart sporer vilket inte varit möjligt tidigare och analysen hittar små mängder hussvamp i mycket små provmängder.

 

Provet kan bestå av angripet virke, sporer, en fruktkropp eller mycel (svamptrådar). Önskas åldersbedömning på hussvampsangrepp välj paketet ”Åldersbedömning av rötskador i trä” och skicka då in angripet virke istället.

Ingående parametrar

Material

 

 

Artbestämning hussvamp

Angripet virke/fruktkropp/mycel

 

 Forts. nästa sida

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Hussvampanalys - Express

3

1 800

PLUZA

Hussvampsanalys - Normal

5

1 250

PLUZB

All Items

Vid denna analys artbestäms de rötsvampar som förekommer i provet, inklusive Äkta hussvamp. Provet behöver bestå av angripet virke alternativt en fruktkropp eller mycel (svamptrådar).

Ingående parametrar Material
Artbestämning storsvamp Angripet virke/fruktkropp/mycel
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Rötskadeanalys - Express 3 2 100 PLUY4
Rötskadeanalys - Normal 8 1 600 PLUY5

Vid denna analys artbestäms den eller de rötsvampar som förekommer i provet, inklusive Äkta hussvamp. Åldersbedömning ger en uppskattning på hur lång tid rötsvampen har angripit materialet. Provet skall bestå av angripet virke.

Ingående parametrar Material
Artbestämning storsvamp Angripet virke
Åldersbedömning storsvamp Angripet virke
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Åldersbedömning av rötskador i trä - Express 3 3 600 PLUY4PLUZ3
Åldersbedömning av rötskador i trä - Normal 8 3 100 PLUY5PLUZ3

Beskrivning

 

 

 

 

Eventuellförekomst av Äkta hussvamp är helt avgörande för hur fortsatt renovering eller sanering av en fastighet skall utföras. Med denna analys ges svar om provet innehåller Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller dess nära släkting Timmergröppa (Serpula himantioides). DNA-tekniken gör att vi kan analysera enbart sporer vilket inte varit möjligt tidigare och analysen hittar små mängder hussvamp i mycket små provmängder.

 

Provet kan bestå av angripet virke, sporer, en fruktkropp eller mycel (svamptrådar). Önskas åldersbedömning på hussvampsangrepp välj paketet ”Åldersbedömning av rötskador i trä” och skicka då in angripet virke istället.

Ingående parametrar

Material

 

 

Artbestämning hussvamp

Angripet virke/fruktkropp/mycel

 

 Forts. nästa sida

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Hussvampanalys - Express

3

1 800

PLUZA

Hussvampsanalys - Normal

5

1 250

PLUZB

Kemisk materialanalys 

Betongprofil

Analysen ger en helhetsbild av ämnesprofilen i betongen och används för att bedöma om det förekommit en kemisk nedbrytning av mattlim och mjukgörare i plastmattor. Genom analys av prover på olika djup går det att bedöma hur djupt ner i betongkonstruktionen ämnena finns lagrade. Proven kan tas på valfri plats och i skikt om hela centimeters djup. En haltbestämning görs av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol i betong och i kombination med andra avvikande ämnen som identifieras kan resultatet användas för att bedöma utbredning av ett skadat område. Provvialer kan beställas kostnadsfritt i förväg från Eurofins Pegasuslab.Provvialer kan beställas kostnadsfritt i förväg från Eurofins Pegasuslab.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns
μg/g(betong))
Instrument Mätosäkerhet %
1-butanol 1,0 HS-GC-MS 25
2-etyl-1-hexanol 1,0 HS-GC-MS 25
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Betongprofil - Express 3 1 900 PLUS3
Betongprofil - Normal 10 1 300 PLUV5

Betongprofil

Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial

Vid analys undersöks vilka ämnen som emitteras eller orsakar lukt från ett material.

Prover skall vara förpackade i aluminiumfolie för att minimera risken att de kontaminerar (luktsmittar) varandra samt för att motverka förlust av flyktiga ämnen under transporten.

Ingående parametrar Material
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial Alla typer av material
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK)
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial - Express 4 4 900
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial - Normal 10 3 600

Provtagning av material för kemisk analys
Emissioner och lukt från material

Impregneringsmedel i trämaterial

Vid analys undersöks om materialet är behandlat med impregneringsmedel t ex kreosot.

Prover skall vara förpackade i aluminiumfolie för att minimera risken att de kontaminerar (luktsmittar) varandra samt för att motverka förlust av flyktiga ämnen under transporten.

Ingående parametrar Material
Impregneringsmedel trämaterial Trämaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Impregneringsmedel i trämaterial - Express 4 4 900 PLUZ8
Impregneringsmedel i trämaterial - Normal 10 3 600 PLUZ7

Provtagning av material för kemisk analys
Impregreringsmedel i trämaterial

Kasein i spackel

Under 1970- och 80-talet användes kaseinhaltigt flytspackel. När materialet blir fuktigt hydrolyseras spacklet och bildar luktande kväve- och svavelföreningar vilka kan vara en anledning till luktproblem i byggnader. Kasein är också orsaken till mörknande trägolv eller färgförändringar i PVC-mattor. Analysen ger svar på kaseinhalten i spackelprov. Provet skall vara utan limrester och endast innehålla spackel. En provmängd på minst 2 matskedar krävs för analysen.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns (vikt%)
Kasein 0,03
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Kasein i spackel - Normal 10 2 600 PLUZ2
All Items

Analysen ger en helhetsbild av ämnesprofilen i betongen och används för att bedöma om det förekommit en kemisk nedbrytning av mattlim och mjukgörare i plastmattor. Genom analys av prover på olika djup går det att bedöma hur djupt ner i betongkonstruktionen ämnena finns lagrade. Proven kan tas på valfri plats och i skikt om hela centimeters djup. En haltbestämning görs av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol i betong och i kombination med andra avvikande ämnen som identifieras kan resultatet användas för att bedöma utbredning av ett skadat område. Provvialer kan beställas kostnadsfritt i förväg från Eurofins Pegasuslab.Provvialer kan beställas kostnadsfritt i förväg från Eurofins Pegasuslab.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns
μg/g(betong))
Instrument Mätosäkerhet %
1-butanol 1,0 HS-GC-MS 25
2-etyl-1-hexanol 1,0 HS-GC-MS 25
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Betongprofil - Express 3 1 900 PLUS3
Betongprofil - Normal 10 1 300 PLUV5

Betongprofil

Vid analys undersöks vilka ämnen som emitteras eller orsakar lukt från ett material.

Prover skall vara förpackade i aluminiumfolie för att minimera risken att de kontaminerar (luktsmittar) varandra samt för att motverka förlust av flyktiga ämnen under transporten.

Ingående parametrar Material
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial Alla typer av material
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK)
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial - Express 4 4 900
Emissioner och/eller lukter från byggnadsmaterial - Normal 10 3 600

Provtagning av material för kemisk analys
Emissioner och lukt från material

Vid analys undersöks om materialet är behandlat med impregneringsmedel t ex kreosot.

Prover skall vara förpackade i aluminiumfolie för att minimera risken att de kontaminerar (luktsmittar) varandra samt för att motverka förlust av flyktiga ämnen under transporten.

Ingående parametrar Material
Impregneringsmedel trämaterial Trämaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Impregneringsmedel i trämaterial - Express 4 4 900 PLUZ8
Impregneringsmedel i trämaterial - Normal 10 3 600 PLUZ7

Provtagning av material för kemisk analys
Impregreringsmedel i trämaterial

Under 1970- och 80-talet användes kaseinhaltigt flytspackel. När materialet blir fuktigt hydrolyseras spacklet och bildar luktande kväve- och svavelföreningar vilka kan vara en anledning till luktproblem i byggnader. Kasein är också orsaken till mörknande trägolv eller färgförändringar i PVC-mattor. Analysen ger svar på kaseinhalten i spackelprov. Provet skall vara utan limrester och endast innehålla spackel. En provmängd på minst 2 matskedar krävs för analysen.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns (vikt%)
Kasein 0,03
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Kasein i spackel - Normal 10 2 600 PLUZ2

Asbest, damm och partiklar 

Proverna skall vara väl förslutna i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Provpåsar kan beställas från Eurofins Pegasuslab AB om så önskas. 

 

Asbest i material

Finns misstanke om asbest i materialen vid renovering eller rivning? Vid förekomst av asbest i byggnadsmaterial behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i provet eller ej.

Proverna skall vara väl förslutna i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Det går att beställa provpåsar från Eurofins Pegasuslab. På felaktigt förpackade prover förs en extra hanteringsavgift på. 

Ingående parametrar Material
Asbest Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i material - 3 h 3 h 1 100 LU0A2
Asbest i material - 2 dagar 2 900 LU00H
Asbest i material - 5 dagar 5 550 LU00G

Analysbeställning - Asbest
Materialprovtagning för asbest i byggnadsmaterial
Asbest i material

Asbest i damm

Vid förekomst av asbest behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i dammprovet eller ej. Provtagningen utförs enkelt med vanlig, klar och genomskinlig tejp som tejpas på exempelvis OH-film eller plastficka.

Ingående parametrar Material
Asbest Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i damm - Express 3 2 500 LU00F
Asbest i damm - Normal 8 1850 LU00E

Analysbeställning - Asbest
Provtagning av asbest i damm
Asbest i material

Asbest i luft

Analysen ger svar på hur mycket asbestfibrer samt vilka typer av asbestfibrer som förekommer i luften. 

Ingående parametrar Material
Asbest Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i luft - Express 3 3 900 LU00K
Asbest i luft - Normal 8 2 400 LU00C

Analysbeställning - Asbest
Asbest i material

Asbest i återvinningsbränsle

Analysen ger svar på om det finns asbest i återvinningsbränsle eller inte. Provet måste vara malet för att kunna analyseras och därför finns två olika alternativ på tillvägagångssätt.
Är provet malet skall det vara väl förslutet i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Det går att beställa provpåsar från Eurofins Pegasuslab. På felaktigt förpackade prover förs en extra hanteringsavgift på.

Är provet omalet ska det skickas till Eurofins Environment AB i Lidköping för malning först, vilket innebär att en eventull malningskostnad kan tillkomma. Notera då på beställningsblanketten att provet efter malning ska skickas till Eurofins Pegasuslab för Asbest i återvinningsbränsle. 

Ingående parametrar Material
Asbest Malet återvinningsbränsle
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i återvinningsbränsle - Express 5 2 500 LU00K
Asbest i återvinningsbränsle - Normal 10 2 000 LU00J
Asbest i Jord - Normal (Quickscan 1kg) 2 675 -

Asbest i återvinningsbränsle

Partikel och dammanalys

Analys av damm och partiklar som förekommer på ytor för att ta reda på vad de består av och kan komma ifrån. Provtagning utförs på tejp.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partikel- och dammanalys - Express 4 5 600 PLUUF
Partikel- och dammanalys - Normal 15 3 800 PLUUG
Partiklar i luft

Luftanalys där partikelhalten i luften bestäms, vilka storlekar partiklarna har, vad partiklarna består av och varifrån de kan komma. Provtagning sker med luftpump och polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partiklar i luft - Express 4 5 600 PLUUQ
Partiklar i luft - Normal 15 4 200 PLUUR
All Items

Finns misstanke om asbest i materialen vid renovering eller rivning? Vid förekomst av asbest i byggnadsmaterial behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i provet eller ej.

Proverna skall vara väl förslutna i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Det går att beställa provpåsar från Eurofins Pegasuslab. På felaktigt förpackade prover förs en extra hanteringsavgift på. 

Ingående parametrar Material
Asbest Byggnadsmaterial
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i material - 3 h 3 h 1 100 LU0A2
Asbest i material - 2 dagar 2 900 LU00H
Asbest i material - 5 dagar 5 550 LU00G

Analysbeställning - Asbest
Materialprovtagning för asbest i byggnadsmaterial
Asbest i material

Vid förekomst av asbest behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i dammprovet eller ej. Provtagningen utförs enkelt med vanlig, klar och genomskinlig tejp som tejpas på exempelvis OH-film eller plastficka.

Ingående parametrar Material
Asbest Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i damm - Express 3 2 500 LU00F
Asbest i damm - Normal 8 1850 LU00E

Analysbeställning - Asbest
Provtagning av asbest i damm
Asbest i material

Analysen ger svar på hur mycket asbestfibrer samt vilka typer av asbestfibrer som förekommer i luften. 

Ingående parametrar Material
Asbest Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i luft - Express 3 3 900 LU00K
Asbest i luft - Normal 8 2 400 LU00C

Analysbeställning - Asbest
Asbest i material

Analysen ger svar på om det finns asbest i återvinningsbränsle eller inte. Provet måste vara malet för att kunna analyseras och därför finns två olika alternativ på tillvägagångssätt.
Är provet malet skall det vara väl förslutet i separata dubbla ziplockpåsar. Följesedeln skall vara separerad från proverna. Det går att beställa provpåsar från Eurofins Pegasuslab. På felaktigt förpackade prover förs en extra hanteringsavgift på.

Är provet omalet ska det skickas till Eurofins Environment AB i Lidköping för malning först, vilket innebär att en eventull malningskostnad kan tillkomma. Notera då på beställningsblanketten att provet efter malning ska skickas till Eurofins Pegasuslab för Asbest i återvinningsbränsle. 

Ingående parametrar Material
Asbest Malet återvinningsbränsle
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i återvinningsbränsle - Express 5 2 500 LU00K
Asbest i återvinningsbränsle - Normal 10 2 000 LU00J
Asbest i Jord - Normal (Quickscan 1kg) 2 675 -

Asbest i återvinningsbränsle

Analys av damm och partiklar som förekommer på ytor för att ta reda på vad de består av och kan komma ifrån. Provtagning utförs på tejp.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partikel- och dammanalys - Express 4 5 600 PLUUF
Partikel- och dammanalys - Normal 15 3 800 PLUUG

Luftanalys där partikelhalten i luften bestäms, vilka storlekar partiklarna har, vad partiklarna består av och varifrån de kan komma. Provtagning sker med luftpump och polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partiklar i luft - Express 4 5 600 PLUUQ
Partiklar i luft - Normal 15 4 200 PLUUR

Miljöanalyser

Analyspaket för provtagning i förorenade byggnader. Flertalet av dessa analyspaket är även lämpliga vid porgasmätningar. Porgas är den luft som finns i jordens hålrum mellan jordpartiklarna. Flyktiga organiska komponenter från till exempel biologisk nedbrytning av organiska material eller från föroreningar i jorden kan finnas i porgasen. Eurofins Pegasuslab kan tillhandahålla kalibrerad och komplett utrustning för porgasprovtagning.

PAH

PAH återfinns vid exempelvis gamla gasklockor och där impregneringsmedel så som kreosot, stenkolsjärn och kuprinol har använts. I analysen identifieras även förekomst av klorfenoler och dess nedbrytningsprodukter kloranisoler. Detta är typiska luktande ämnen och är vanliga emissioner från tryckimpregnerat virke från 1960-70-talet. Det är en stor grupp av föreningar, varav många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 1400 minuter (ca 1 dygn). Observera att rekommenderat luftflöde och provtagningstid kan variera stort beroende på frågeställningen. Provtagning sker på adsorbent typ XAD-2. Genom att kombinera provtagningen med en OVS-provtagare kan totalhalten i gasform och bundet till partiklar bestämmas. Önskas detta multipliceras priset med 2.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 700 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
o-kresol 0,0015 GC-MS 20
p- och m-kresol 0,0015 GC-MS 20
2,6-dikloranisol 0,0015 GC-MS 20
naftalen 0,0015 GC-MS 20
2,4,6-trikloranisol 0,0030 GC-MS 20
2,4,6-triklorfenol 0,0015 GC-MS 30
2,4,5-triklorfenol 0,0030 GC-MS 30
bifenyl 0,0015 GC-MS 20
2,3,5-trikloranisol och 2,3,6-trikloranisol 0,0030 GC-MS 20
acenaftylen 0,0008 GC-MS 20
acenaften 0,0015 GC-MS 20
2,3,4,6-tetrakloranisol och 2,3,5,6-tetrakloranisol 0,0015 GC-MS 20
dibensofuran 0,0008 GC-MS 20
2,3,4,6-tetraklorfenol* 0,0015 GC-MS 80
2,3,4,5-tetraklorfenol och 2,3,5,6-tetraklorfenol* 0,0015 GC-MS 50
9H-fluoren 0,0008 GC-MS 20
2,3,4,5-tetrakloranisol 0,0008 GC-MS 20
pentakloranisol 0,0015  GC-MS 20
pentaklorfenol* 0,0030  GC-MS 110 
fenantren 0,0008  GC-MS  20 
antracen 0,0015  GC-MS  20 
fluoranten 0,0008  GC-MS  30 
pyren 0,0008  GC-MS  30 
benso(a)antracen 0,0008  GC-MS  30 
krysen 0,0008  GC-MS  30 
benso(b)fluoranten 0,0015 GC-MS 30
benso(k)fluoranten 0,0015 GC-MS 40
benso(a)pyren 0,0015 GC-MS 40
indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,0015 GC-MS 50
dibens(a,h)antracen 0,0015 GC-MS 50
benso(g,h,i)perylen 0,0015 GC-MS 40

*ingår inte i metodens ackreditering

Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH - Express 4 3 900 PLUX3
PAH - Normal 10 2 700 PLUX4

PAH i luft - kemisk luftanalys

Klorerade lösningsmedel (A)

Klorerande lösningsmedel kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rokommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA. 

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
kloroform 0,1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade lösningsmedel - Express 5 2 400 PLUXA
Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 200 PLUXB

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter (A)

Klorerade nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 3 400 PLUXC
Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 1 700 PLUXD

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel (A)

Klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Kloroform 1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 1 GC-MS 20
Tetraklormetan 1 GC-MS 20
Trikloreten 1 GC-MS 20
Tetrakloreten 1 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-Ms 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Express 5 4 000 PLUUV
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 2 500 PLUUX

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

BTEX (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX - Express 5 2 400 PLUXG
BTEX - Normal 10 1 200 PLUXH
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Express 5 3 280 PLUXE
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Normal 10 1 640 PLUXF

Petroleum i luft

BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Klorerade kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Kloroform 0,1 GC-MS 20
1.1.1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel - Express 5 3 400 PLUXI
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 800 PLUXJ
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Klorerade kolväten och deras nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 1,0 GC-MS 20
Toluen 1,0 GC-MS 20
Etylbensen 1,0 GC-MS 20
o-Xylen 1,0 GC-MS 20
p+m-Xylen 1,0 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 500 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 500 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 500 GC-FID 20
C9-aromater 3,0 GC-MS 20
C10-aromater 3,0 GC-MS 20
Kloroform 1,0 GC-MS 20
1.1.1-trikloretan 1,0 GC-MS 20
Tetraklormetan 1,0 GC-MS 20
Trikloreten 1,0 GC-MS 20
Tetrakloreten 1,0 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 3,0 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 5 800 PLURX
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 3 200 PLURY
Formaldehyd i luft

Formaldehyd används i många hushållsartiklar bland annat som konserveringsmedel. Ämnet kan emitteras från nyproducerade byggnadsmaterial eller möbler och är irriterande på ögon och andningsorgan. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på en preparerad silika-adsorbent.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Formaldehyd 4 HPLC-UV/VIS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK)
Formaldehyd - Normal 15 2 800

Rapporteringsgräns: ned till 4 μg/m3 vid en provtagningsvolym på 10 liter aktiv provtagning. Ned till 0,25 μg/m3 vid passiv provtagning (minst 11520 minuter).

Petroleum i luft

All Items

PAH återfinns vid exempelvis gamla gasklockor och där impregneringsmedel så som kreosot, stenkolsjärn och kuprinol har använts. I analysen identifieras även förekomst av klorfenoler och dess nedbrytningsprodukter kloranisoler. Detta är typiska luktande ämnen och är vanliga emissioner från tryckimpregnerat virke från 1960-70-talet. Det är en stor grupp av föreningar, varav många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 1400 minuter (ca 1 dygn). Observera att rekommenderat luftflöde och provtagningstid kan variera stort beroende på frågeställningen. Provtagning sker på adsorbent typ XAD-2. Genom att kombinera provtagningen med en OVS-provtagare kan totalhalten i gasform och bundet till partiklar bestämmas. Önskas detta multipliceras priset med 2.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 700 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
o-kresol 0,0015 GC-MS 20
p- och m-kresol 0,0015 GC-MS 20
2,6-dikloranisol 0,0015 GC-MS 20
naftalen 0,0015 GC-MS 20
2,4,6-trikloranisol 0,0030 GC-MS 20
2,4,6-triklorfenol 0,0015 GC-MS 30
2,4,5-triklorfenol 0,0030 GC-MS 30
bifenyl 0,0015 GC-MS 20
2,3,5-trikloranisol och 2,3,6-trikloranisol 0,0030 GC-MS 20
acenaftylen 0,0008 GC-MS 20
acenaften 0,0015 GC-MS 20
2,3,4,6-tetrakloranisol och 2,3,5,6-tetrakloranisol 0,0015 GC-MS 20
dibensofuran 0,0008 GC-MS 20
2,3,4,6-tetraklorfenol* 0,0015 GC-MS 80
2,3,4,5-tetraklorfenol och 2,3,5,6-tetraklorfenol* 0,0015 GC-MS 50
9H-fluoren 0,0008 GC-MS 20
2,3,4,5-tetrakloranisol 0,0008 GC-MS 20
pentakloranisol 0,0015  GC-MS 20
pentaklorfenol* 0,0030  GC-MS 110 
fenantren 0,0008  GC-MS  20 
antracen 0,0015  GC-MS  20 
fluoranten 0,0008  GC-MS  30 
pyren 0,0008  GC-MS  30 
benso(a)antracen 0,0008  GC-MS  30 
krysen 0,0008  GC-MS  30 
benso(b)fluoranten 0,0015 GC-MS 30
benso(k)fluoranten 0,0015 GC-MS 40
benso(a)pyren 0,0015 GC-MS 40
indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,0015 GC-MS 50
dibens(a,h)antracen 0,0015 GC-MS 50
benso(g,h,i)perylen 0,0015 GC-MS 40

*ingår inte i metodens ackreditering

Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
PAH - Express 4 3 900 PLUX3
PAH - Normal 10 2 700 PLUX4

PAH i luft - kemisk luftanalys

Klorerande lösningsmedel kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rokommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA. 

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
kloroform 0,1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade lösningsmedel - Express 5 2 400 PLUXA
Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 200 PLUXB

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 3 400 PLUXC
Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 1 700 PLUXD

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Kloroform 1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 1 GC-MS 20
Tetraklormetan 1 GC-MS 20
Trikloreten 1 GC-MS 20
Tetrakloreten 1 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-Ms 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Express 5 4 000 PLUUV
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 2 500 PLUUX

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX - Express 5 2 400 PLUXG
BTEX - Normal 10 1 200 PLUXH

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Express 5 3 280 PLUXE
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Normal 10 1 640 PLUXF

Petroleum i luft

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Klorerade kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Kloroform 0,1 GC-MS 20
1.1.1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel - Express 5 3 400 PLUXI
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 800 PLUXJ

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Klorerade kolväten och deras nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 1,0 GC-MS 20
Toluen 1,0 GC-MS 20
Etylbensen 1,0 GC-MS 20
o-Xylen 1,0 GC-MS 20
p+m-Xylen 1,0 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 500 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 500 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 500 GC-FID 20
C9-aromater 3,0 GC-MS 20
C10-aromater 3,0 GC-MS 20
Kloroform 1,0 GC-MS 20
1.1.1-trikloretan 1,0 GC-MS 20
Tetraklormetan 1,0 GC-MS 20
Trikloreten 1,0 GC-MS 20
Tetrakloreten 1,0 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 3,0 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 5 800 PLURX
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater + Klorerade lösningsmedel + Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 3 200 PLURY

Formaldehyd används i många hushållsartiklar bland annat som konserveringsmedel. Ämnet kan emitteras från nyproducerade byggnadsmaterial eller möbler och är irriterande på ögon och andningsorgan. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på en preparerad silika-adsorbent.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Formaldehyd 4 HPLC-UV/VIS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK)
Formaldehyd - Normal 15 2 800

Rapporteringsgräns: ned till 4 μg/m3 vid en provtagningsvolym på 10 liter aktiv provtagning. Ned till 0,25 μg/m3 vid passiv provtagning (minst 11520 minuter).

Petroleum i luft

Arbetsmiljö

Asbest i damm

Vid förekomst av asbest behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i dammprovet eller ej. Provtagningen utförs enkelt med vanlig, klar och genomskinlig tejp som tejpas på exempelvis OH-film eller plastficka.

Ingående parametrar Material
Asbest Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i damm - Express 5 2 500 PLUSE
Asbest i damm - Normal 12 1850 PLUSF

Analysbeställning - Asbest
Provtagning av asbest i damm
Asbest i material

Asbest i luft

Analysen ger svar på hur mycket asbestfibrer samt vilka typer av asbestfibrer som förekommer i luften. 

Ingående parametrar Material
Asbest Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i luft - Express 3 3 900 PLUSB
Asbest i luft - Normal 12 2 400 PLUSA

Analysbeställning - Asbest
Asbest i material

BTEX (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX - Express 5 2 400 PLUXG
BTEX - Normal 10 1 200 PLUXH
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater (A)

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Express 5 3 280 PLUXE
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Normal 10 1 640 PLUXF

Petroleum i luft

Endotoxin i luft eller vatten

I vissa industrimiljöer finns risk för förekomst av bakterier som producerar endotoxiner (gifter). Eventuell förekomst av endotoxiner kan mätas genom en analys av luft eller vatten. Rekommenderat luftflöde 1,5 l/min i 360 minuter. Provtagning sker på polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 500 liter (EU/m3)
Endotoxin i luft 1
Endotoxin i vatten -
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Endotoxin i luft - normal 8 1 200 PLUUH
Endotoxin i vatten - normal 8 1 200 PLUZI
Klorerade lösningsmedel (A)

Klorerande lösningsmedel kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rokommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA. 

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
kloroform 0,1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade lösningsmedel - Express 5 2 400 PLUXA
Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 200 PLUXB

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter (A)

Klorerade nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 0,4 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 3 400 PLUXC
Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 1 700 PLUXD

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel (A)

Klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Kloroform 1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 1 GC-MS 20
Tetraklormetan 1 GC-MS 20
Trikloreten 1 GC-MS 20
Tetrakloreten 1 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-Ms 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Express 5 4 000 PLUUV
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 2 500 PLUUX

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Partikel- och dammanalys

Analys av damm och partiklar som förekommer på ytor för att ta reda på vad de består av och kan komma ifrån. Provtagning utförs på tejp.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partikel- och dammanalys - Express 4 5 600 PLUUF
Partikel- och dammanalys - Normal 15 3 800 PLUUG
Partiklar i luft

Luftanalys där partikelhalten i luften bestäms, vilka storlekar partiklarna har, vad partiklarna består av och varifrån de kan komma. Provtagning sker med luftpump och polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partiklar i luft - Express 4 5 600 PLUUQ
Partiklar i luft - Normal 15 4 200 PLUUR
Spormätning i luft - Totalantal

 Med denna analys mäts den totala halten mögel- respektive bakteriepartiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - totalantal - Express 2 1 600 PLUV8
Spormätning i luft - totalantal - Normal 8 1 200 PLUV9

 Spormätning i luft

 

Spormätning i luft - odling

 Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i luften. I analysen ingår även artbestämning av  förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbetstämning mögel och bakterier Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - odling - Express 8 2 200 PLUX1
Spormätning i luft - odling- Normal 12 1 600 PLUX2

Spormätning i luft

 

Spormätning i luft - Basanalys med DNA-teknik eller mikroskopi

 

Beskrivning

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i luften. Den ger också svar på om luften innehåller indikatororganismer. Förekomst av mikrobiella partiklar i luften kan indikera en skada i byggnaden eller fel kopplade till ventilationen.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Den identifierar det totala antalet döda och levande mikroorganismer med mikroskop, samt bestämmer koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium med DNA-teknik. Även döda indikatororganismer identifieras, vilket är en fördel eftersom de mikroorganismer som hittas i torr inomhusluft ofta inte är levande.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och kan också bara artbestämma levande mikroorganismer.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Luft

 

 

Artbestämning mögel och bakterier

Luft

 

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Express

8

2 500

PLUV2

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 800

PLUV3

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Express

3

3 100

PLUZG

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 400

PLUZH

Spormätning i luft - utökad basanalys

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i luften. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) per kubikmeter luft. Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer i luft.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Artbetstämning bakterier och svampar Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - utökad basanalys - Express 8 2 900 PLUZ9
Spormätning i luft - utökad basanalys - Normal 12 2 200 PLUS9

Spormätning i luft

 

All Items

Vid förekomst av asbest behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas. Analysen ger svar på om det förekommer asbest i dammprovet eller ej. Provtagningen utförs enkelt med vanlig, klar och genomskinlig tejp som tejpas på exempelvis OH-film eller plastficka.

Ingående parametrar Material
Asbest Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i damm - Express 5 2 500 PLUSE
Asbest i damm - Normal 12 1850 PLUSF

Analysbeställning - Asbest
Provtagning av asbest i damm
Asbest i material

Analysen ger svar på hur mycket asbestfibrer samt vilka typer av asbestfibrer som förekommer i luften. 

Ingående parametrar Material
Asbest Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Asbest i luft - Express 3 3 900 PLUSB
Asbest i luft - Normal 12 2 400 PLUSA

Analysbeställning - Asbest
Asbest i material

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde är 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX - Express 5 2 400 PLUXG
BTEX - Normal 10 1 200 PLUXH

Aromatiska kolväten kan förekomma i byggnader som tidigare använts som verkstäder, pannrum eller bensinstationer. BTEX har egenskaper som ger både kortsiktigt och långsiktigt toxiska effekter som t.ex. påverkar det centrala nervsystemet. Rekommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Bensen 0,1 GC-MS 20
Toluen 0,1 GC-MS 20
Etylbensen 0,1 GC-MS 20
o-Xylen 0,1 GC-MS 20
p+m-Xylen 0,1 GC-MS 20
TVOC >C6-C10 50 GC-FID 20
TVOC >C10-C25 50 GC-FID 20
TVOC >C6-C25 Summa 50 GC-FID 20
C9-aromater 0,3 GC-MS 20
C10-aromater 0,3 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Express 5 3 280 PLUXE
BTEX + TVOC + C9-C10 aromater - Normal 10 1 640 PLUXF

Petroleum i luft

I vissa industrimiljöer finns risk för förekomst av bakterier som producerar endotoxiner (gifter). Eventuell förekomst av endotoxiner kan mätas genom en analys av luft eller vatten. Rekommenderat luftflöde 1,5 l/min i 360 minuter. Provtagning sker på polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 500 liter (EU/m3)
Endotoxin i luft 1
Endotoxin i vatten -
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Endotoxin i luft - normal 8 1 200 PLUUH
Endotoxin i vatten - normal 8 1 200 PLUZI

Klorerande lösningsmedel kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rokommenderat luftflöde 0,5 l/min i 200 minuter. Provtagning sker på Dräger kolrör typ BIA. 

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
kloroform 0,1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 0,1 GC-MS 20
Tetraklormetan 0,1 GC-MS 20
Trikloreten 0,1 GC-MS 20
Tetrakloreten 0,1 GC-MS 20
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade lösningsmedel - Express 5 2 400 PLUXA
Klorerade lösningsmedel - Normal 10 1 200 PLUXB

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 100liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-MS 20
Kloretan 0,4 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter - Express 5 3 400 PLUXC
Klorerade nedbrytningsprodukter - Normal 10 1 700 PLUXD

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan förekomma i byggnader som tidigare använts som kemtvättar, verkstäder där man använt avfettningsmedel, industrier för tillverkning av plaster och liknande byggnader. Rekommenderat luftflöde är 0,1 l/min i 100 minuter. Provtagning sker på Dräger-kolrör typ BIA.

Ingående parametrar Rapporteringsgräns vid en provtagningsvolym på 10 liter (μg/m3)
Instrument Mätosäkerhet (%)
Kloroform 1 GC-MS 20
1,1,1-trikloretan 1 GC-MS 20
Tetraklormetan 1 GC-MS 20
Trikloreten 1 GC-MS 20
Tetrakloreten 1 GC-MS 20
Vinylklorid 0,4 GC-MS 30
1,1-dikloreten 0,4 GC-MS 24
trans-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 20
cis-1,2-dikloreten 0,4 GC-MS 28
1,1-dikloretan 0,4 GC-MS 20
1,2-dikloretan 0,4 GC-Ms 20
Kloretan 3 GC-MS 30
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Express 5 4 000 PLUUV
Klorerade nedbrytningsprodukter + Klorerade lösningsmedel - Normal 10 2 500 PLUUX

Klorerade lösningsmedel och nedbrytningsprodukter i luft

Analys av damm och partiklar som förekommer på ytor för att ta reda på vad de består av och kan komma ifrån. Provtagning utförs på tejp.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partikel- och dammanalys - Express 4 5 600 PLUUF
Partikel- och dammanalys - Normal 15 3 800 PLUUG

Luftanalys där partikelhalten i luften bestäms, vilka storlekar partiklarna har, vad partiklarna består av och varifrån de kan komma. Provtagning sker med luftpump och polykarbonatfilter.

Ingående parametrar Material
Grundämnesanalys Damm
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Partiklar i luft - Express 4 5 600 PLUUQ
Partiklar i luft - Normal 15 4 200 PLUUR

 Med denna analys mäts den totala halten mögel- respektive bakteriepartiklar i luften utan att särskilja levande partiklar från döda partiklar.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - totalantal - Express 2 1 600 PLUV8
Spormätning i luft - totalantal - Normal 8 1 200 PLUV9

 Spormätning i luft

 

 Med denna analys mäts antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) av mögel och bakterier i luften. I analysen ingår även artbestämning av  förekommande levande mikroorganismer.

Ingående parametrar Material
Artbetstämning mögel och bakterier Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - odling - Express 8 2 200 PLUX1
Spormätning i luft - odling- Normal 12 1 600 PLUX2

Spormätning i luft

 

 

Beskrivning

Med denna analys bestäms den totala mängden svampar och bakterier i luften. Den ger också svar på om luften innehåller indikatororganismer. Förekomst av mikrobiella partiklar i luften kan indikera en skada i byggnaden eller fel kopplade till ventilationen.

Mikrobiologisk basanalys med DNA-teknik är den snabbaste analysmetoden. Den identifierar det totala antalet döda och levande mikroorganismer med mikroskop, samt bestämmer koncentrationen av de viktigaste indikatororganismerna Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium med DNA-teknik. Även döda indikatororganismer identifieras, vilket är en fördel eftersom de mikroorganismer som hittas i torr inomhusluft ofta inte är levande.

Även i en traditionell Mikrobiologisk basanalys bestäms totalantalet mögelsvampar och bakterier med mikroskopteknik, men de ingående arterna identifieras istället i en odling. Denna analys tar därför längre tid och kan också bara artbestämma levande mikroorganismer.

Ingående parametrar

Material

 

 

Totalantal bakterier och svampar

Luft

 

 

Artbestämning mögel och bakterier

Luft

 

 

Namn på analyspaket

Svarstid (arb. dgr)

Pris (SEK)

Paketkod

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Express

8

2 500

PLUV2

Spormätning i luft - Basanalys, mikroskopi - Normal

12

1 800

PLUV3

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Express

3

3 100

PLUZG

Spormätning i luft - Basanalys, DNA-analys - Normal

5

2 400

PLUZH

Med denna analys mäts halten av levande och döda mögel- respektive bakteriepartiklar i luften. I analysen ingår artbestämning, totalantal mögel och bakterier samt antalet kolonibildande mikroorganismer (CFU) per kubikmeter luft. Analysen används ofta som arbetsmiljömätning i olika miljöer då detta analyspaket innehåller alla viktiga parametrar för bedömning av förekommande mikroorganismer i luft.

Ingående parametrar Material
Totalantal bakterier och svampar Luft
Artbetstämning bakterier och svampar Luft
Antal CFU Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
Spormätning i luft - utökad basanalys - Express 8 2 900 PLUZ9
Spormätning i luft - utökad basanalys - Normal 12 2 200 PLUS9

Spormätning i luft

 

Provtagningsutrustning

Provtagningsutrustning, inklusive tillbehör, får lånas för prover som skall analyseras av Eurofins Pegasuslab. Lånet är kostnadsfritt under 3 arbetsdagar (6 dagar inkl. transport). Tiden räknas från den dag utrustningen lämnar Eurofins Pegasuslab till och med den dag utrustningen återkommer till Eurofins Pegasuslab.

Kalibreringsavgift

Tillkommer alltid vid lån av provtagningsutrustning för luftprovtagningar. 

Tillkommer alltid vid lån av provtagningsutrustning för luftprovtagningar. 350 (SEK/pump)
Spjut för provtagning av porgas

Hyrs endast ut i samband med provtagning av porgas då prover analyseras av Eurofins Pegasuslab.

300 (SEK/spjut)

Försenad retur av lånad provtagningsutrustning

Anvisningar för hur returfrakt skall ske följer utrustningen.200 (SEK/pump)

OVS provtagare

Provtagningsutrustning endast avsedd för mätning av PAH partikulärt

300 (SEK/provtagare)

Provtagningskit för ytprovtagning

För att säkerställa kvaliteten vid ytprovtagningar rekommenderar vi att våra provtagningskit används. De innehåller allt som behövs för att göra en korrekt provtagning. Observera att analyskostnad tillkommer när provet sedan ska analyseras.40 (SEK)

Direktvisande instrument

Det finns möjlighet att hyra direktvisande mätinstrument. 
Instrument: Dräger X-am 5600
Mäter ammoniak, svavelväte, koldioxid och koloxid1 000 (SEK/mätdag)

Materialprovtagningsväska

En väska i hårdplast utrustad med utvalda verktyg och material för att du som användare på ett smidigt sätt kunna ta olika typer av materialprover. Väskan innehåller också svarspostkuvert och analysbeställningsblanketter för att det ska gå snabbt och enkelt att sända in proverna för analys. Verktygen är infällda i underdelen och det finns plats i ovandelen för egen utrustning och dokumentation.

Skicka ett mejl till info.pegasuslab@eurofins.se för aktuell leveranstid.

1 400 (SEK)

Fraktkostnad inom Sverige

Utrustningen (pump eller spjut) skall beställas senast 2 arbetsdagar innan den hämtas hos Eurofins Pegasuslab eller skickas till kunden. Fraktföretag är Postnord, om inte kunden särskilt begär annat fraktföretag. Fraktkostnaderna betalas av kunden. Kunden är skyldig att göra mottagningskontroll för att upptäcka eventuella transportskador eller andra felaktigheter.

Antal utrustning Pris (SEK)
1 300
2-4 500
5 + 1 000
All Items

Tillkommer alltid vid lån av provtagningsutrustning för luftprovtagningar. 

Tillkommer alltid vid lån av provtagningsutrustning för luftprovtagningar. 350 (SEK/pump)

Hyrs endast ut i samband med provtagning av porgas då prover analyseras av Eurofins Pegasuslab.

300 (SEK/spjut)

Anvisningar för hur returfrakt skall ske följer utrustningen.200 (SEK/pump)

Provtagningsutrustning endast avsedd för mätning av PAH partikulärt

300 (SEK/provtagare)

För att säkerställa kvaliteten vid ytprovtagningar rekommenderar vi att våra provtagningskit används. De innehåller allt som behövs för att göra en korrekt provtagning. Observera att analyskostnad tillkommer när provet sedan ska analyseras.40 (SEK)

Det finns möjlighet att hyra direktvisande mätinstrument. 
Instrument: Dräger X-am 5600
Mäter ammoniak, svavelväte, koldioxid och koloxid1 000 (SEK/mätdag)

En väska i hårdplast utrustad med utvalda verktyg och material för att du som användare på ett smidigt sätt kunna ta olika typer av materialprover. Väskan innehåller också svarspostkuvert och analysbeställningsblanketter för att det ska gå snabbt och enkelt att sända in proverna för analys. Verktygen är infällda i underdelen och det finns plats i ovandelen för egen utrustning och dokumentation.

Skicka ett mejl till info.pegasuslab@eurofins.se för aktuell leveranstid.

1 400 (SEK)

Utrustningen (pump eller spjut) skall beställas senast 2 arbetsdagar innan den hämtas hos Eurofins Pegasuslab eller skickas till kunden. Fraktföretag är Postnord, om inte kunden särskilt begär annat fraktföretag. Fraktkostnaderna betalas av kunden. Kunden är skyldig att göra mottagningskontroll för att upptäcka eventuella transportskador eller andra felaktigheter.

Antal utrustning Pris (SEK)
1 300
2-4 500
5 + 1 000

 

ScreenAir Indoor

SCREENAIR Indoor är ett analyspaket som mäter sex parametrar på luftkvalitet, mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation samt luktande ämnen från träskyddsmedel.

Analysen ger en god helhetsbild av luften och är ämnad för att bedöma om inomhusmiljön kräver grundligare utredning. Vi rekommenderar därför SCREENAIR Indoor för löpande kontroller av inomhusmiljö i lokaler som t.ex. skolor, dagis och kontor i avsikt att tidigt spåra avvikelser. Provtagningen är enkel. De uppmätta parametrarna anges som "Normalt" eller "Avvikande" vilket ger en enkel provsvarsrapport.

Analysbeställningsblankett Screenair Indoor

Ingående parametrar Material
Mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation, luktande ämnen från träskyddsmedel Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
ScreenAir Indoor - Express 8 10 800 PLUY8
ScreenAir Indoor - Normal 15 7 600 PLUY9
Komplettingsrapport til ScreenAir Indoor

Som ett komplement till ScreenAir Indoor rapporten kan du beställa en sammanställning av förekommande ämnen samt halter för varje provpunkt i en
s k "Kompletteringsrapport".

Priset avser en (1) provpunkt

 

Prioritet Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK/prov)
Beställt i samband med ordinarie rapport Samtidigt som rapport 1 100
Beställt i efterhand 2 1 500
All Items

SCREENAIR Indoor är ett analyspaket som mäter sex parametrar på luftkvalitet, mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation samt luktande ämnen från träskyddsmedel.

Analysen ger en god helhetsbild av luften och är ämnad för att bedöma om inomhusmiljön kräver grundligare utredning. Vi rekommenderar därför SCREENAIR Indoor för löpande kontroller av inomhusmiljö i lokaler som t.ex. skolor, dagis och kontor i avsikt att tidigt spåra avvikelser. Provtagningen är enkel. De uppmätta parametrarna anges som "Normalt" eller "Avvikande" vilket ger en enkel provsvarsrapport.

Analysbeställningsblankett Screenair Indoor

Ingående parametrar Material
Mikrobiell status, fukt, kemiska emissioner, trafikavgaser, effekt av ventilation, luktande ämnen från träskyddsmedel Luft
Namn på analyspaket Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK) Paketkod
ScreenAir Indoor - Express 8 10 800 PLUY8
ScreenAir Indoor - Normal 15 7 600 PLUY9

Som ett komplement till ScreenAir Indoor rapporten kan du beställa en sammanställning av förekommande ämnen samt halter för varje provpunkt i en
s k "Kompletteringsrapport".

Priset avser en (1) provpunkt

 

Prioritet Svarstid (arb. dgr) Pris (SEK/prov)
Beställt i samband med ordinarie rapport Samtidigt som rapport 1 100
Beställt i efterhand 2 1 500