Tjänster >> Mjölk och Mjölkproduktion >> Djurhälsa - Veterinäranalyser

Djurhälsa - Veterinäranalyser

Sidebar Image

Djurhälsa– veterinäranalyser

Eurofins Milk Testing erbjuder veterinäranalyser av mjölkprover från tankprov och individuella koprov.

RS-virus

RS-virus är vanligt förekommande hos svenska kobesättningar, och är en smittsam sjukdom. För drabbade besättningar kan det innebära långvariga konsekvenser på djurhälsan och produktionen. Genom att mäta förekomsten av antikroppar i mjölken går det att få fram ett resultat över besättningens status. Endera kan man ta analysen på besättningsnivå vilket ger ett mått på historiken i besättning över en längre tid eller görs analysen på mjölk från förstagångskalvare för att få en bild över de senaste två åren.

Analysen utförs med ELISA metodik på vår veterinärmedicinska avdelning.

Mastiter

Mastiter är den vanligast förekommande smittan bland våra mjölkkobesättningar i Sverige och också den sjukdom som innebär störst ekonomiska förluster för lantbrukaren.

Eurofins erbjuder analyser av mastit med hjälp av PCR teknik. PCR tekniken möjliggör att ta analysen även på konserverad mjölk vilket gör det enklare att hantera. Vi erbjuder två olika analystjänster, dels ett mindre 4 kit som inriktar sig på de 4 bakterierarter som främst sprids från djur till djur och dels ett 16 kit som inkludera 16 olika bakterier där även bakterier som förekommer i miljön runt djuret är med.

Salmonella

Salmonella Dublin

Salmonella Dublin är den vanligast förekommande salmonellan hos nötkreatur. En infektion leder till produktionsbortfall och kalvar riskerar en högre dödlighet.

Salmonella Typhimurium

Salmonella Typhimurium är den näst vanligast förekommande salmonellan.

Eurofins Milk Testing erbjuder undersökning av antikroppar mot Salmonella Dublin och Salmonella Typhimurium i mjölkprover tagna på den enskilda djurbesättningen eller tankprov.

Para Tuberkulos / John´s Desease

Paratuberkulos är en kronisk tarminfektion hos idisslare. Sjukdomen som också kallas Johne’s disease drabbar framförallt idisslare. Sjukdomen är inte vanligt förekommande i Sverige idag.

Eurofins erbjuder via vårt systerföretag i Danmark undersökning för antikroppar mot paratuberkulos i mjölkprover i mjölk, serum och plasma.