Livsmedel >> Nyheter Food & Feed >> Förändring i metoder för fett

Förändring i metoder för fett

Sidebar Image

I vårt ständiga förbättringsarbete har vi utfört ett gediget valideringsarbete för våra fettmetoder som nu är klara för att driftsättas. Förändringen berör de metoder som tidigare gått under namnen EG, EG med förextraktion, SBR och SBR modifierad. Framöver kommer dessa att ersättas med två koder, en kod för foder och spannmålsprodukter och en kod för livsmedel och spannmålsprodukter. Förändringen berör inte fett i mjölk och mejeriprodukter

Den nya instrumentering som tagits i bruk har inneburit arbetsmiljöförbättringar och ett effektivare produktionsflöde. Valideringen av det nya förfarandet visar kvalitativt samma eller förbättrade resultat. Bytet medför inga förändringar i svarstider, kvantifieringsnivåer eller mätosäkerhet. De nya koderna är ackrediterade vid driftsättning.

Metodreferensen för livsmedel och spannmålsprodukter uppdateras och därför har nya koder skapats.

 

För foder och spannmål:

  Analys Kod Referens Parameter
Tidigare: Råfett i livsmedel och foder enligt EG LP06W 2009/152/EU mod. Råfett enl. EG.metod
Ersättande: Fett i foder och spannmål LP06W 2009/152/EU mod. Råfett

 

  Analys Kod Referens Parameter
Tidigare: EG fett i livsmedel och foder med förextraktion LP089 2009/152/EU mod. Råfett enl. EG.metod
Ersättande: Fett i foder och spannmål LP06W 2009/152/EU mod. Råfett

 

För livsmedel och spannmålsprodukter:

  Analys Kod Referens Parameter
Tidigare: Råfett SBR modifierad LP06X SLV VF 1980 Råfett enl. SBR mod.
Ersättande: Råfett i livsmedel och spannmålsprodukter LW1RG NMKL 160 mod. Råfett

 

  Analys Kod Referens Parameter
Tidigare: Råfett i livsmedel, SBRLP04U LP04U NMKL 131 Råfett enl. SBR
Ersättande: Råfett i livsmedel och spannmålsprodukter LW1RG NMKL 160 mod. Råfett

 

Förändringen träder i kraft 1 februari 2019.