Livsmedel >> Nyheter Food & Feed >> Skörden 2018

Skörden 2018

Sidebar Image

Sommaren 2018 var extrem, såväl gällande värme som bristen på nederbörd. Vädersituationen drabbade svensk primärproduktion mycket hårt och skapar nu dessutom följdverkningar för svensk livsmedelsproduktion som kommer att sträcka sig en bra bit in i 2019. Den totala spannmålsskörden är 2018 nästan halverad jämfört med ett normalår, och den sämsta sedan 1950-talet, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande från oktober. Detta leder till att Sverige inte är självförsörjande på spannmål skriver Lantmännen. Många svenska livsmedelsföretag kommer som ett resultat av detta att tvingas söka spannmålsprodukter från andra leverantörer och andra delar av världen än man normalt brukar göra. Det blir då extra viktigt att försäkra sig om att man kan följa upp, eller till och med ompröva, sina kundlöften som exempelvis ekologisk produktion, närodlat eller Sverigemärkning.

Andra problem som följer av skördeår 2018 är av livsmedelssäkerhetsperspektiv. Nationella samrådsgruppen för mögel och mykotoxiner varnar nu i ett nyhetsbrev för problem med lagring av spannmål. Höga temperaturer både vid kylning efter spannmålstork och inne i lager har gjort att omständigheterna gynnar såväl skadedjursangrepp som tillväxt av mögelsvampar.

Kontakta oss om ni vill höra mer om hur vi kan hjälpa er att försäkra er om livsmedelssäkerheten och förutsättningarna att stå fast vid era produktrelateade kundlöften.
salj.livsmedel@eurofins.se