Tjänster >> Inomhusmiljö & Radon >> Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Sidebar Image

Eurofins Pegasuslab

Vi arbetar med kemiska och mikrobiologiska analyser inom området inomhusmiljö och har gjort så i över 30 år. Totalt har vi på Eurofins Pegasuslab analyserat närmare en halv miljon prover. Samlar vi den erfarenheten till ett råd säger vi så här: Testa inte i onödan! Analysera problemet innan du överväger om det är värt att analysera materialet.

Vi erbjuder analyser för alla tillfällen. Gäller det att få en god helhetsbild av inomhusluften lämpar sig Screen Air. Söker du svar på förekomst av asbest, kasein, impregneringsmedel eller har problem med golv och fuktskadad betong har vi analyser även för det. Likaså hanterar vi angrepp av rötsvampar, erbjuder provtagning av porgas och dessutom har vi en rad olika luftanalyser. Som komplement till luftanalyserna erbjuder vi också materialanalyser för att verifiera den eventuella skada du har identifierat med luftanalysen. Vi kan traditionell mikroskopiteknik eller med modern DNA-teknik ge svar på frågor om mikrobiell tillväxt, arttypning och totala andel levande och döda mikroorganismer. Utöver analyser erbjuder vi även utbildningar och konsultation kring frågor som rör inomhusmiljö.

Vår personal har lång erfarenhet av skador och inomhusmiljöproblem i byggnader och kan sätta in din frågeställning i sitt rätta sammanhang. På så sätt ökar chansen att du tar rätt prov och gör rätt val av analys.

När vi analyserat dina prover får du en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder – en färdig diagnos som du kan använda när du går vidare för att åtgärda eller avskriva problemet. På det här området är vi idag marknadsledande.

Våra laboratorier är självklart ackrediterade av Swedac och vi levererar snabba, säkra resultat.